Eksamenstrim til kapittel 5 Mårdyr mm

Det er bra du vil lære litt mer om dyr og fugler som lever rundt oss. Turene blir artigere når du kjenner igjen lyder, spor og sportegn. I denne quizen skal du få lære litt om en så sentral art som rev, men og om de fire store rovdyra. Her får du hjelp til å skille mink fra oter, mår og røyskatt. Og hvordan lever egentlig beveren?

Quizen kan lastes ned eller spilles av fra denne lenken.

Quizen er laget i Powerpoint.

Er det noe du savner i quizen,- eller noe du ville hatt på en annen måte? Send en epost til tore@andestad.no