Kapittel 7 Jaktformer

I kapittel 7 går vi gjennom de vanligste måtene å drive jakt og fangst på. Vi ser på hvilke hunder som brukes på jakt, og hvordan de brukes. Du får og lære litt om fellefangst.

Revidert januar 2022.

Under kan du få lest opp teksten:

Hva inneholder kapittel 7?

I dette kapitlet går vi gjennom de mest brukte jaktformene. Det er mange jaktformer å velge mellom. Noen trives best med enslig smygjakt etter rådyr. Andre gleder seg til drivjakt med et stort antall jegere. Noen har sine største øyeblikk når hunden avsøker rypelier. Andre velger den sitrende spenningen når reven nærmer seg åtet en frostkald måneskinnsnatt. Velg en jaktform som passer din personlighet og dine behov. For noen er mye kjøtt viktig, andre er mest opptatt av fellesskap med nære venner.

Du har tatt jegerprøven, storviltprøven, har ettersøksavtale, betalt jegeravgift og jaktkort. Du låser bilen, tar sekken på ryggen og geværet over skuldra og går… Men hvor? Hvor er rypa/rådyret/haren/gåsa???

Bilde 1 Tiur i furu
Flere av naboene mine skjønner ikke hvorfor jeg jakter. Det fins da ikke dyr eller fugler i området her?? De går på skogen en gang eller to i måneden og har ikke sett verken hjort eller storfugl det siste året. Må vi da ikke frede de få som er igjen? De går på turstien opp til trimposten hver eneste gang. Jeg går aldri der. År med erfaring og sporing har lært meg hvor dyra og fuglene holder seg.

Jakt er når du og viltet møtes. Det kan skje på to måter: Enten kommer du til viltet, eller så venter du til at viltet kommer til deg. Dette åpner for svært mange ulike måter å jakte på. Etter hvert går vi gjennom de jaktformene som vanligvis blir nevnt under jegerkurset.

Fellefangst har vært en viktig for bygdefolks økonomi og overlevelse. De siste årene har det vært lite brukt. Det er trist. Fellefangst drives i stor grad for å regulere rovviltbestandene. Gjennom det kan vi lette rovdyrtrykket på andre viltbestander. Fellefangst gir og vakre skinn og er en spennende aktivitet.

Forrige side                                                   Neste side