Registrering og administrering av nye jegerprøvekurs

Fra samling 9. Ribbing og flåing av ryper

Mange jegerinstruktører kjører et kurs i året. Da er det lett å glemme hvordan en registrerer og administrerer et jegerprøvekurs. Her kommer noen tips.

Du begynner med å ta en prat med lokalforeningen din eller kursarrangør om kurset. Hvordan skal arbeid fordeles, kostnader og godtgjørelse til instruktør?

Deretter melder du inn kurset til en voksenopplæringsorganisasjon. NJFF bruker studieforbundet Natur og Miljø. https://www.naturogmiljo.no/

På nettstedet trykker du på knappen Søk om kurstilskudd så får du opp søknadsskjema. På knappen Søknad/rapporteringsrutiner finner du nærmere informasjon.

Jegerprøven har kursnummer 150.
150 Jegerprøven – Studieplaner – Studieforbundet natur og miljø (naturogmiljo.no)

Med godkjenningen får du lenke til et skjema der du kan registrere kursdager og oppmøte. Jeg anbefaler at du heller bruker løsningen for registrering på https://jegerproveeksamen.no/ . Se under.

På første samling må kursdeltagerne orienteres om at de skal registrere seg på https://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/  Det er et krav for at de kan gå opp til eksamen og at de kan betale eksamensgebyret. De trenger personnummer som en del av registreringen.  Du finner en orientering her: https://jegerproveeksamen.no/instruktorer/ 

Du må lage en egen bruker som instruktør på nettstedet. Gjør det og logg deg inn.

Da får du opp siden der du kan registrere et nytt kurs.

Lengre ned på siden fyller du inn dato på de samlingene du skal ha.

Kursdeltagerne som har registrert seg blir liggende på en liste. De må sikkert purres eller hjelpes med registreringen. Du søker da opp dine kandidater og legger de inn i kurset.

Da er det lett å føre oppmøte etter hver samling. Nå kurset er ferdig kan du videresende lista over kandidatene til kommuneansvarlig som da arrangerer eksamen. Fra dette nettstedet kan du og lage en ferdig kursrapport som sendes studieforbundet. Da får foreningen kurstilskuddet på konto uten videre arbeid. Knappene for dette finner du øverst i kursbildet.

Lykke til.

15.1.2021