For jegerprøveinstruktører

Jegerprøveinstruktører fortjener skryt. Et jegerkurs krever 9 samlinger og tar 30 timer. I tillegg kommer tid forberedelser, kjøring og papirarbeid både før og etter kurset. Totalt går det med nær 50 dugnadstimer.

De fleste sitter igjen med lommepenger,- og knapt nok det. Instruktørene fortjener godt utstyr, arbeidssparende materiell og praktisk hjelp. 

Instruktører flest kjører et kurs i året for lokalforeningen og ungdommer i nærområdet. Da er det mye å friske opp før en kan starte årets kurs. Hvordan var det nå med oppmeldingen av kurset, og hvor skal eksamensavgifta betales i år? Kan noen fortelle meg om det har vært endringer i regelverket? Bøkene er trykket i store opplag og ligger ofte på etterskudd med rettingene.

En hjelpemiddelpakke til instruktører.

Mitt bidrag er å lage en god og gratis hjelpepakke til instruktørene. Den er oppdatert hele tiden.

Årets materiell er oppdatert etter Miljødirektoratets kursplan pr januar 2024. 

Endringer i lover og forskrifter det siste året er innarbeidet. 

På lenken under finner du informasjon om materiellet til instruktører og teorimateriellet beregnet på kursdeltagere.

Fra desember 2023 har nettstedet jegerprøvekurset.no fått en sponsor. Alt materiellet  er nå gratis til bruk for instruktører og kursdeltagere. Ved bruk skal det henvises til hvor materiellet er hentet fra. 

Sponsor ønsker at kunnskap om sikker og human jakt skal ligge gratis tilgjengelig for jegere og deltagere på jegerkurs. Dyrevelferd og jegeres trivsel er viktige. Ved å gjøre kunnskapen gratis tilgjengelig vil den bli brukt av flere.

Sponsor ønsker at de som er fornøyd med materiellet VIPPS-er et  valgfritt beløp til Kirkens Nødhjelp på Vippsnummer 2426

Orientering om jegerkursmateriell for instruktører og kursdeltagere.

I hjelpemiddelpakken finner du blant annet powerpointer (lysbildeserier) til de 7 innesamlingene. Serien inneholder obligatoriske videoer, andre videoer og lenker til lover og  lærestoff på nettet. Powerpointene er vesentlig mer engasjerende enn de Miljødirektoratet har utarbeidet. I kommentarer under enkelte av lysbildene vil du finne utfyllende opplysninger og tips til formidling av lærestoffet.

I hver Powerpoint er det lagt inn en eller flere kahoot quiz som lager engasjement og viser instruktør og deltagere om de har fått med seg lærestoffet.  I instruktørmateriellet finner du en veileder i bruk av Kahoot quiz.

Du kan og bruke quizene til oppsummering og eksamenstrim for hvert kapittel for å teste kunnskapen til kursdeltagerne.

Du finner og en veileder til hvordan du kan registrere og administrere jegerkurset.

Nytt av i år en en ny veileder om hvordan kursmateriellet kan formidles til deltagerne på en best mulig måte. Her finner du tips om forberedelse og gjennomføring av jegerkurset.

Under finner du en video som kort viser litt av innholdet i teorimateriellet til kursdeltagerne.