Kontakt meg

Litt om jakt og livsglede.

Til daglig arbeider jeg med hvorfor mennesker blir som de blir, og hva vi kan gjøre for å endre oss. Jeg arbeider selv med mennesker som sliter, og med å lære opp fagpersoner i skole, rus, barnevern, psykisk helse osv.

Jeg har egen familie med barn, barnebarn, slektninger og naboer. Det har stor betydning for meg hvordan disse har det.

Over finner du de viktigere tingene i livet mitt. Men av de uviktigere tingene i livet mitt er jakt det som tar mest tid og gir meg mye glede. God jakt gir ettertanke, livsglede, mestring og overskudd til å klare de viktige tingene i livet på en god måte.

Jakt er å ta liv. Det skal mye til for at folk får lov å ta liv  i vårt samfunn. Vi jegere har derfor et stort ansvar. Jakt skal gjennomføres slik at viltet lider minst mulig og slik at vi selv, jaktkamerater og mennesker rundt oss skal ha mest mulig glede av det. Det krever kunnskap.

De siste 20 årene har jeg brukt mye tid på å frambringe ny kunnskap om jakt og opplæringsmateriell om jakt. En god del av dette stoffet finner du i det opplæringsprogrammet for nye jegere jeg selger fra disse nettsidene. Andre deler av dette stoffet finner du på nettsiden jegeropplæring.no og på en Facebookside.

Du finner epostadressen min og mobilnummeret i bildet under. Bruk det om du har spørsmål eller kommentarer.