Bestilling av tilgang til kursmateriellet

 Bestilling av tilgang til kurset:

Teorimateriellet til kursdeltagerne ligger på nettsiden www.jegerprøvekurset.no under fanen “Jegerprøven Samling 1-9”. Hold pekeren over fanen og alle underkapitlene vises.

Alt materiellet til kapittel 1 og 2 ligger ute for gratis bruk.  Kapitlene 3-9 ligger krever innlogging.

Autoriserte instruktører kan få 30 dagers gratis tilgang til hele teorikurset ved å sende meg epostadressen sin. Min epostadresse finner du nederst på siden.

Instruktører har gratis tilgang til powerpointer og annet hjelpemateriell tilpasset teoriopplegget. Powerpointene er vesentlig mer motiverende for kursdeltagerne enn Nacl/Miljødirektoratets materiel. Last ned powerpointene og lagre de på din egen harddisk. Start dem fra egen harddisk. Da virker innebygde videoer og lenker. Filene er store og nedlastingen kan ta litt tid.

Hvordan bestille tilgang?

  1. Kursleder sender meg en liste med epostadressene til kursdeltagerne. Jeg sender da den enkelte brukernavn og passord. Når alle er pålogget, sender jeg en samleregning til kursleder.
  2. Kursdeltagere kan og bestille tilgang ved å sende meg en epost. De får da betalingsinformasjon sammen med brukernavn og passord.

Ett års tilgang til teorimateriellet “Jegerprøven Samling 1-9” koster kr 150 kroner for hver kursdeltager.

Du bestiller ved å sende epostadressen din til min epostadresse som du finner på bildet under.

Du får da en epost til svar med brukernavn og passord til nettstedet. I eposten får du betalingsinformasjon. Beløpet kan overføres til min bankkonto eller ved hjelp av Vipps.

Til https://jegerprøvekurset.no