Bestilling av tilgang til kursmateriellet

Alt teorimateriellet til kursdeltagere og instruktører er oppdatert i januar 2023

Innholdet i teorimateriellet:

Teorimateriellet til kursdeltagerne ligger på dette nettstedet under fanen «Jegerprøven Samling 1-9». Hold pekeren over fanen og alle underkapitlene vises.

Alt materiellet til kapittel 1 og 2 ligger ute for gratis bruk.  Kapitlene 3-9  krever innlogging.

For kursdeltagere:

I dette kursmateriellet får du bli med erfarne jegere på jakt. Du får følge de på post i sol,- og i kuling og snøføyk. Du er med når villreinflokken trekker forbi deg , og på støkkjakt opp gjennom bratta etter fjellrypa. Det er filmet med kamera på geværet, og etterpå forteller jegerne om skudd som gikk bra og om skudd de angrer på.  Du får høre tullpraten i pausene og alvoret på ettersøket. Nærmere kommer du ikke jakta.

All tekst er lest opp. Hvert underkapittel er oppsummert nederst sammen med en selvrettende quiz. Her finner du mer enn 700 quiz-spørsmål til oppsummering underveis.

Nytt i 2023 er 500 spørsmål til eksamenstrim. Det er bilder og videoer til hvert spørsmål. Når du har svart, spretter det opp en liten teoribit med begrunnelse. For lesesvake kan dette være den beste eksamenhjelpen.

Lange setninger og omstendelige forklaringer er en plage. I 140 egne videoklipp og 23 intervju med jegere er viktige og vanskelige emner vist.  Mer enn 5oo bilder viser kunnskapen på en enklere måte.

Og vil du vite mer? 182 lenker tar deg til nye videoklipp, søknadsskjema, lovparagrafer, apper og annen viktig og artig kunnskap.

Opplæringsmateriellet inneholder nødvendig teori til jegerkurset. Det trengs ingen lærebok i tillegg:

Flere skoler har brukt materiellet i spesialundervisning.

Materiellet fins på jegerprøvekurset.no.  Da har  du med deg teorimateriellet over alt. Det kan leses i pauser, på reise, mens du venter på….

Teorimateriellet følger Miljødirektoratets læreplan, men er grundigere og  artigere.

Slik bestiller du tilgang til kursmateriellet.

Det koster 150 kr for tilgang til alt materiellet i 1 år. Send meg en epost med bestilling.

Du får da en epost til svar med brukernavn og passord til nettstedet. I eposten får du betalingsinformasjon. Beløpet kan overføres til min bankkonto eller ved hjelp av Vipps.

For instruktører:

Som instruktør får du gratis tilgang til kursdeltagernes teorimateriell for personlig bruk. Se presentasjon av materiellet over.

Du får og gratis tilgang til egne powerpointer til de 7 inne-samlingene. Alle obligatoriske videoer er plassert inn på rett sted. I tillegg er det lagt inn flere korte videoer, lydklipp og lenker som viser teorien brukt i praktiske jaktsituasjoner. I lysbildene er det lagt inn lenke direkte til den lovparagrafen som omtales. I notatfeltet under en del av lysbildene finner du ekstrakunnskap og tips til formidling.

I hver powerpoint er det lagt inn en eller flere korte Kahoot Quizzer. Da får både du og deltagerne se hva de kan, og hva de må trene mer på. Samlet er det mer enn 200 treningsspørsmål til bruk for instruktører. Kursdeltagerne har i tillegg 700 testspørsmål.

Her finner du en veileder for formidling av kunnskap, ferdigheter og holdninger. Den er en videreutvikling av versjonen som ble brukt til utdanning av instruktører i NJFF.

Du finner mappen med gratis instruktørmateriell her.

Last ned det du trenger og lagre det på din egen pc/mac. Spill det deretter av fra egen pc. Da virker innbakt lyd, video og lenker. Materiellet er til enhver tid oppdatert.

Ta kontakt med meg på tore@andestad.no dersom du trenger flere opplysninger.

Hvordan bestiller instruktører tilgang for kursdeltagerne?

Ved å bestille for alle kursdeltagerne samlet, sikrer du deg at alle deltagerne har tilgang til teorimateriell. Det gjør og jobben min enklere.

Kursleder sender meg en liste med epostadressene til kursdeltagerne. Jeg sender da den enkelte deltager brukernavn og passord. Når alle er pålogget, sender jeg en samleregning til kursleder.

Kursdeltagere kan og bestille tilgang enkeltvis ved å sende meg en epost. De får da betalingsinformasjon sammen med brukernavn og passord.

Ett års tilgang til teorimateriellet «Jegerprøven Samling 1-9» koster kr 150 kroner for hver kursdeltager.