Tilgang til kursmateriellet

Alt teorimateriellet til kursdeltagere og instruktører er oppdatert i januar 2024

For kursdeltagere:

I dette kursmateriellet får du bli med erfarne jegere på jakt. Du får følge de på post i sol,- og i kuling og snøføyk. Du er med når villreinflokken trekker forbi deg , og på støkkjakt opp gjennom bratta etter fjellrypa. Det er filmet med kamera på geværet, og etterpå forteller jegerne om skudd som gikk bra og om skudd de angrer på.  Du får høre tullpraten i pausene og alvoret på ettersøket. Nærmere kommer du ikke jakta.

All tekst er lest opp. Hvert underkapittel er oppsummert nederst sammen med en selvrettende quiz. Her finner du mer enn 700 quiz-spørsmål til oppsummering underveis.

Lange setninger og omstendelige forklaringer er en plage. I 140 egne videoklipp og 23 intervju med jegere er viktige og vanskelige emner vist.  Mer enn 5oo bilder viser kunnskapen på en enklere måte.

Og vil du vite mer? 182 lenker tar deg til nye videoklipp, søknadsskjema, lovparagrafer, apper og annen viktig og artig kunnskap.

Opplæringsmateriellet inneholder nødvendig teori til jegerkurset. Det trengs ingen lærebok i tillegg:

Flere skoler har brukt materiellet i spesialundervisning.

Materiellet fins på jegerprøvekurset.no.  Da har  du med deg teorimateriellet over alt. Det kan leses i pauser, på reise, mens du venter på….

Teorimateriellet følger Miljødirektoratets læreplan, men er grundigere og  artigere.

Alt materiellet på jegerprøvekurset.no er gjort gratis tilgjengelig av sponsor.

Fra desember 2023 er materiellet på dette nettstedet gratis tilgjengelig. Sponsor finansierer videre drift og oppdatering av materiellet.

Sponsor ønsker at kunnskap om sikker og human jakt skal ligge gratis tilgjengelig for jegere og deltagere på jegerkurs. Dyrevelferd og jegeres trivsel er viktige. Ved å gjøre kunnskapen gratis tilgjengelig vil den bli brukt av flere.

Sponsor ønsker at de som er fornøyd med materiellet VIPPSer et  valgfritt beløp til Kirkens Nødhjelp på Vipps nummer 2426

For instruktører:

Som instruktør får du  tilgang til kursdeltagernes teorimateriell for personlig bruk. Se presentasjon av materiellet over.

Du får og tilgang til egne powerpointer til de 7 inne-samlingene. Alle obligatoriske videoer er plassert inn på rett sted. I tillegg er det lagt inn flere korte videoer, lydklipp og lenker som viser teorien brukt i praktiske jaktsituasjoner. I lysbildene er det lagt inn lenke direkte til den lovparagrafen som omtales. I notatfeltet under en del av lysbildene finner du ekstrakunnskap og tips til formidling.

I hver powerpoint er det lagt inn en eller flere korte Kahoot Quizzer. Da får både du og deltagerne se hva de kan, og hva de må trene mer på. Samlet er det mer enn 200 treningsspørsmål til bruk for instruktører. Kursdeltagerne har i tillegg 700 testspørsmål.

Her finner du en veileder for formidling av kunnskap, ferdigheter og holdninger. Den er en videreutvikling av versjonen som ble brukt til utdanning av instruktører i NJFF.

Du finner mappen med gratis instruktørmateriell her.

Last ned det du trenger og lagre det på din egen pc/mac. Spill det deretter av fra egen pc. Da virker innbakt lyd, video og lenker. Materiellet er til enhver tid oppdatert.

Ta kontakt med meg på tore@andestad.no dersom du trenger flere opplysninger.

Alt materiellet på jegerprøvekurset.no er gjort gratis tilgjengelig av sponsor.

Fra oktober 2023 er materiellet på dette nettstedet gratis tilgjengelig. Sponsor finansierer videre drift og oppdatering av materiellet.

Sponsor ønsker at kunnskap om sikker og human jakt skal ligge gratis tilgjengelig for jegere og deltagere på jegerkurs. Dyrevelferd og jegeres trivsel er viktige. Ved å gjøre kunnskapen gratis tilgjengelig vil den bli brukt av flere.

Sponsor ønsker at de som er fornøyd med materiellet VIPPS-er et  valgfritt beløp til Kirkens Nødhjelp på Vippsnummer 2426