Kapittel 6.5 Oppgaver

Vi har nå gått gjennom en del lover og forskrifter du bør kjenne og huske. Under har jeg laget noen småhistorier. Hør igjennom dem og prøv å finne svar på problemstillingen i lærestoffet fra kapittel 6.

Kan du svaret?

Nå har vi gått gjennom en del av de viktigste lovene og forskriftene for jakt. Klarer du å bruke regelverket for å finne svar på noen praktiske problemstillinger? Let i lærestoffet til Samling 6 for å finne svaret på historien i lydklippene som følger nedenfor. Diskuter problemstillingen med de andre på kurset eller instruktøren dersom du er i tvil om hva som er rett svar. Eller du kan kontakte meg på epost eller SMS.

Oppgave 1 Skyting av trost

Bilde 1 Knut

Oppgave 2 Skyting av skadegås

Bilde 2 Skadegås?

Oppgave 3 Opplæringsjeger

Bilde 3 Opplæringsjeger

Oppgave 4 Skadeskyting av and

Bilde 4 Siland

Oppgave 5 Skudd mot rådyrbukk

Bilde 5 Ettersøk

Oppgave 6 Rådyrjakt på idrettsplassen

Bilde 6 Rådyr

Oppgave 7 Sopplukking og hjortejakt

Bilde 7 Pause i jaktlaget

Forrige side          Kap 7             Quiz til kapittel 6