Quiz til eksamenstrim.

Jegerprøvekurset består av 9 samlinger,- eller kapitler om du vil. På bandet øverst på nettstedet her finner du «Jegerprøven Samling 1-9». Holder du markøren over den,- så dukker teorien til alle hovedkapitler og underkapitler fram. Der kan du lese teorien i en sammenheng. Les gjerne gjennom teorien til hver samling før samlingen. Da har hjernen din laget noen knagger som kunnskapen fra instruktøren kan henges på. Knaggene gjør at den nye kunnskapen på samlingen lagres i langtidshukommelsen din. Og derfra er det lettere å hente den fram når du trenger den. 

Er pugging til eksamen en god plan?

For å bli jeger må du stå til eksamen. Når du pugger, så legger kunnskapen seg i korttidshukommelsen. Og der blir den bare en kort tid. Forhåpentligvis fram til eksamen er over?

Ny kunnskap må tilpasses den gamle kunnskapen i hjernen din. Da blir det et system på lagringen. Da vet hjernen hvor du kan finne kunnskapen igjen når du trenger det. Pløyer du gjennom hundrevis av flervalgsquiz, så blir lite av det lagret.

Mye av det du lærer på kurset er greit å kunne til eksamen, men enda nyttigere når du er blitt jeger. Kunnskap om arter, jaktlover og jaktformer gjør at jakta di blir lovlig, sikker, gir mer utbytte og det sparer viltet for skadeskudd.

Quiz-ene til eksamenstrim gir deg et spørsmål og noen mulige svaralternativ. Prøv å formuler ditt eget svar før du klikker deg videre til mitt forsøk på svar. Ved å bruke litt tid her går kunnskapen inn i langtidshukommelsen din. Sjekk tilbake i teorien eller ta et Googlesøk om det er svar du ikke skjønner.

Quiz-ene til eksamenstrim gir deg en oppsummering av det meste som står i teorikapitlene.