Kapittel 3 Innledning om våpen og sikkerhet

Jaktvåpen er konstruert for å drepe viltet. Dårlig våpenhåndtering kan skade og drepe deg selv eller jaktkameratene dine. Derfor er det viktig at du lærer gode våpenvaner allerede på jegerkurset. Holder du deg til noen få sikkerhetsregler er våpenet trygt.

Revidert januar 2022

Under kan du få teksten lest opp:

Innledning

Våpen er spennende ,- og skremmende. De er konstruert for å drepe, og en kule på avveie kan ødelegge både ditt og andres liv. På TV og i aviser inngår våpen ofte i dramatiske fortellinger om kriminalitet, terror og krig. Mennesker rundt oss er vanligvis skeptiske til våpen. Myndigheten viser oss jegere stor tillit når vi får ha våpen hjemme. For å verne oss alle, er heldigvis kjøp, oppbevaring og bruk av våpen sterkt regulert.

I kapittel 2.3 fikk du lese litt om våpen og generelle regler for håndtering av våpen. I dette kapitlet skal du få lære mer om hvordan du kan ha og bruke våpen på en sikker måte. I kapittel 4 får du lære mer om bruk av våpen og skytestillinger.

Krafta i ammunisjon.

En novembermorgen ble jeg oppringt fra en gård innerst i bygda. Det lå en død hjort i overkant av marka. Etter litt leiting fant jeg en tom haglhylse nede ved vegen. Tyvjakt! Tomhylsa var av merket Winchester, kaliber 12 med kopperbelagte hagl nr 4 (3 mm store). Det var en spissbukk (1 ½ år) som var påskutt fra bil i løpet av natta. Skuddavstanden var trolig ca 15 meter og hjorten hadde stått litt på skrå. Jeg skar opp hjorten for å sjekke. Det var rikelig med hagl fra hodet og bak til halen. Mange av hagla hadde gått gjennom hjorten. Flere av hagla hadde gått gjennom den tykke lårmuskelen og satt fast i lårbeinet.

Da skjønner du at et haglskudd på korte avstander kan drepe både deg og jaktkameraten din.

Bilde 1 Død spissbukk
Selv små riflepatroner (kaliber 22 eller salonggevær) går rett gjennom  tykke planker på lange avstander. De går enda lettere gjennom folk.

En vanlig riflekule har en voldsom drepekraft. Den går rett gjennom en husvegg eller en bildør. Kula kan være drepende på et par kilometers avstand. Det er derfor vi alltid må vite hvor kula ender når vi trekker av.

Mot slutten av dette kapitlet skal vi se på noen enkle regler som gjør at du ikke ender med et vådeskudd.

Er det mye skyteulykker under jakt?

Hver høst betaler ca. 180.000 personer jegeravgifta. De aller fleste av disse er på mange jaktturer i løpet av høsten. Til sammen er det mange millioner episoder der jegere håndterer våpen. En sjelden gang går det av et skudd for en jeger.

Bilde 2 Våpen på veggen.
Et av de første årene jeg var på jakt, skulle jaktlaget
bortover en skogsveg for å finne nye poster. En etter en tok etter hvert av for å finne posten sin. Det var en søndag med klarvær og flere minusgrader. Da smeller det fra sistemann i rekken. Vi tverrsnur og ser en forvirra jaktkamerat med åpen munn. Fargen hans skifter fra hvit til rød mens han stammer fram en unnskyldning. Han gjorde seg klar til å gå av til posten sin. Før han gikk skulle han lade geværet, en bøylerepeterrifle. Den spenner slagmekanismen når han la i skuddet. Han skulle holde igjen sluttstykket i det han spente ned våpenet. Men med tykke ullvotter glapp taket, og sluttstykket slår fram. Kula gikk rett i myra ved siden av oss. Alle gode jegere har en vane med å vende seg vekk fra folk når de lader og tømmer geværet. Den vanen berget trolig livet eller helsa til noen av oss den høstdagen.

Vi vet ikke hvor mange skudd som løsnes ufrivillig hver jaktsesong. Det fins heller ikke noen oversikt over hvor mange mennesker, hunder, hus eller biler som skades av kuler og hagl på avveie. Tilfeldige forbipasserende skades nesten aldri. Det er stort sett jegere som treffes av vådeskudd. Vi vet hvor mange som drepes. Til vanlig drepes mindre enn en person av vådeskudd hver jaktsesong. Trolig dør langt flere i trafikken til og fra jakta.

Selvmord og drap.

Det er flere grunner til at vi skal passe på våpna våre. Psykiske lidelser er svært utbredt i befolkningen. Noen ganger blir folk så oppgitte at de prøver å ta livet sitt. I 2020 var det 636selvmordstilfeller. Ca 10 % av disse tar livet sitt med våpen, i all hovedsak gevær. Ti ganger så mange prøvde å ta livet sitt. Det er særlig menn som bruker våpen til selvmord. Ofte gjør de det mens de er fulle. Ingen våpen må komme i nærheten av fester der en bruker alkohol. Det ville være forferdelig trist om noen du kjenner skulle ta livet sitt med ditt våpen. Det ville være enda tristere om det kom av at du oppbevarte våpenet ditt på ulovlig måte.

I 2020 hadde vi 28 drap i Norge. To ble drept med skytevåpen, men ikke nødvendigvis med jaktvåpen. Det er langt vanligere at våpen blir brukt til straffbare handlinger uten at det ender med drap. I mange tilfeller brukes våpen til å true med under rusing og familiekonflikter.

For å få lov til å kjøpe eller eie våpen, må en være edruelig og pålitelig. Våpen kan bli inndradd av politiet dersom eieren har store psykiske vansker eller har opptrådt truende og beruset.

Forrige side                         Neste side