Kapittel 4.1 Skyting med hagle

Her ser vi nærmere på hvordan du holder hagla, kropsstilling og sikting.

Revidert januar 2022.

Under kan du teksten lest opp:

Skyting med hagle.

Ei hagle er beregnet på skudd ut til 30 meter. Haglsvermen dekker da normalt en sirkel på mellom 50 og 100 cm. Det er lett å treffe med ei hagle når målet er i ro. Det er langt verre når målet er i bevegelse.

På skytebanen skal du og skyte mot leirduer. De holder god fart og er vanskelig å treffe. De aller fleste på jegerkurset kommer til å bomme på leirduene. Det er ingenting å skamme seg over. De fleste skyter med hagle for første gang. Det kreves mye trening før en treffer flertallet av leirduene. En kan ikke kreve mange treff av seg selv før en har trent!

De færreste har egen hagle. Instruktøren har derfor med ei hagle du kan få låne. Noen har en kort og brei kropp, mens andre er lange og tynne. Derfor kan det være at hagla du får låne ikke passer helt til deg. Det kan være en av grunnene til at du skyter mye bom.

Skytestilling.

Haglas balansepunkt
Finn haglas balansepunkt. Hold en finger under hagla slik at den er i balanse. Grip om kolbehalsen med høyre hand og ha en finger på avtrekkerbøylen. Venstre hand skal da plasseres like langt foran balansepunktet som høyre hand er bak.

Bilde 1 Haglas balansepunkt

Fotstilling

Bilde 2 Fotstilling

Du skal ha ca 15 – 20 cm mellom føttene. Dersom du skal skyte mot kl 12 må venstrefoten peke mot klokka ett og høyrefoten mot halv tre. Dette gjelder for de som skyter fra høyre skulder. De som skyter fra venstre skulder (linksskyttere) endrer tilsvarende. Du skal ha en lett bøy i knærne. Høyreskyttere skal legge litt mer av vekta på venstrebeinet. Kroppen skal være lett framoverbøyd. Nå står du i grunnstillingen.

Hodestilling
Hodet skal være rett, og ikke bikke til siden når hagla er klar for skudd. Øynene skal være i vater. Kolben skal plasseres oppunder kinnbeinet, men slik at litt av kinnet ligger som en pute mellom kolben og kinnbeinet.

Innta grunnstillingen som beskrevet over. Legg kolben til kinnet og pek med munningen der du regner med at leirdua kommer ut. Hold grunnstillingen samtidig som du senker kolben mot høyre hofte. Munningen skal nå ligge slik at blikket ditt går i rett linje gjennom munningen og der du forventer at leirdua (målet) kommer.

Bilde 3 Øye – munning – mål

Dette kalles ferdigstillingen. Når leirdua kommer, hever du kolben opp til kinnet uten å endre noe på kroppens grunnstilling. Munningen følger leirdua (sidelengs eller opp/ned) mens du hever kolben. Vridning av kroppen sidelengs skal skje i hoften, og ikke ved at du vrir overkroppen. Vrir du på overkroppen blir anlegget mellom hagla og kroppen feil, og du bommer sannsynligvis.

Bilde 4 Siktebildet

Vil du ha mange treff, må hagla monteres (kastes opp) likt hver gang. Kroppsstillingen din må være lik, og hagla må havne på samme sted på skuldra og ved kinnet hver gang. Riktig montering må automatiseres. Dette krever mengdetrening. Heldigvis kan du trene på dette hjemme. Ta på deg jaktklærne. Still deg i ferdigstilling foran speilet. Lukk øynene og monter hagla. Åpne øynene. Nå skal øyet ditt ligge rett over sikteskinna. Sjekk i speilet. Du skal bare såvidt se sikteskinna, men hele kornet. Gjenta mange ganger. Dersom du ser hele sikteskinna, er trolig kolbekammen for høy. Dersom du knapt ser kornet er kolbekammen for lav. Ligger øyet til høyre eller til venstre for sikteskinna passer ikke vridningen på hagla (Cast off) helt til kroppen din. Er siktebildet mye feil bør du vurdere å få rettet hagla, eller kjøpe en ny. Mindre feil kan du justere ved å endre litt på montering og anlegg.

Vanligvis trener vi både montering og skyting samtidig. For nybegynnere er det en fordel å dele treninga i to. Når du har egen hagle, kan du trene montering hjemme foran speilet. Mye trening gjør at hagla alltid og automatisk kommer rett på plass.

Du kan og trene ved å ha hagla ved skuldra klart til skyting når leirdua kommer. Det gjør treninga enklere. Nå kan du bare konsentrere deg om å følge leirdua med munningen og trekke av i riktig øyeblikk.

Avtrekkeren skal ligge midt på ytterste leddet på pekefingeren. Pekefingeren skal ligge fritt og ikke berøre treverket på hagla når du trykke av.

På videoklippet under ser du geværføringa til Knut når han skyter ei rype. Legg merke til at han beveger kroppen minst mulig. Hagla glir smidig på plass.

Øyedominans.

Øynene dine sitter litt fra hverandre og gir derfor to forskjellige bilder til hjernen. Det ene bildet vil da dominere over det andre. Hos de fleste av oss er høyre øye dominerende. Det er mest praktisk for de som er høyrehendt.

Slik kontrollerer du øyedominans: Rett ut arma og pek på et punkt langt borte med begge øynene åpne. Lukk deretter venstre øye. Dersom fingeren da ikke ”flytter seg” sidelengs er høyre øye dominerende.

På bilde 5 og 6 har jeg festet et rødt kors på veggen. Jeg peker først med fingeren på korset med begge øyne åpne. På bilde 5 lukker jeg venstre øye. Fingeren står fremdeles på korset. Altså er høyre øyet dominant. På bilde 6 lukker jeg høyre øye. Da overtar venstre øyet og vi ser at fingeren havner på sida. Det ville være trist om det samme skjedde med haglsvermen når jeg skjøt mot ei rype.

Bilde 5 Høyredominant                                                                           Bilde 6 Venstredominant

Høyreskyttere med høyredominant øye bør vanligvis skyte hagle med begge øynene åpne. Da finner de målet raskere. Har du problemer med øyedominans eller synsvansker kan det være en fordel å lukke det ene øyet når du sikter. Høyreskyttere lukker da venstre øye og omvendt for venstreskyttere.

Avtrekksbilde.

Hagleskyttere må følge med både på haglemunningen og på målet. Nybegynnere har vanligvis mest fokus på munningen (bilde 8). Målet blir lett uklart og da er det lett å miste kontakten med målet dersom det beveger seg. Det blir sjeldent gode skudd dersom du bare har fokus på munningen.

Bilde 7 På målet                                                                                                                           Bilde 8 På munningen                                                                 

Du treffer vanligvis der blikket ditt er. Blikket ditt må følge målet og med trening vil munningen automatisk følge på. Det forutsetter at du har gjennomført mye monteringstrening. Da kommer hagla automatisk på riktig plass hver gang. Med mengdetrening vet du nesten automatisk hvor munningen er. Du kan da i større grad fokusere på målet ( bilde 7). Da følger du bedre målet med munningen etter hvert som målet beveger seg.

Ikke ha fokus på antall treff når du trener! Du trener egentlig på å montere hagla rett, få en god sving og ha fokus på målet. Når alt dette er trenet inn, kommer treffene av seg selv. Det meste av treninga kan du ta hjemme. Du kan og ta med deg hagla på leirduebanen. Der stiller du deg litt ut til siden med tom hagle. Så trener du montering og sving på andres leirduer. Avtal dette med skyteleder på forhånd.

I dette videoklippet er vi tilbake på leirduebanen. Arnfinn er jevnlig på banen og trener med hagla. Han driver litt med konkurranseskyting. Arnfinn er linksskytter. Legg merke til hvordan han monterer hagla. Se og på hvordan han dreier i hofta for å få svingt hagla mot leirdua. Svingen skal skje i hofta, ikke i skulderpartiet.

Trening mot bevegelig mål.

I kapittel 1 gikk vi gjennom skudd mot bevegelige mål. Siktet må være foran målet når skuddet går. Du har da to muligheter når du skyter på bevegelig mål:

  1. Du kan sikte foran målet og trekke av (foranhold). Da må du for eksempel skyte på høyresida av en due på veg mot høyre, og over en due som stiger.
  2. Du kan og begynne med munninga bak leirdua. Så lar du munningen følge i sporet etter dua, men med større fart. Når munningen er på dua trykker du av og fortsetter svingen etter at du har trykt av. Da vil dua og haglsvermen møtes og leirdua pulveriseres. Stopper du svingen i det du trykker av, vil haglsvermen havne bak leirdua.

Nesten alle har flere treff med metode 2. Metode 1 krever store treningsmengder.

Klipp ut et lite rypebilde og heng det på veggen. Legg et par klikkpatroner i hagla. Nå kan du trene montering og sving samtidig. Tren på å fortsette svingen etter etter at skuddet er gått. Ikke stress når du kaster opp hagla. Hagla skal monteres. Det vil si at den skal på plass i en myk og smidig bevegelse.

Det er bedre å trene noen minutter hver dag, framfor få og lange treningsøkter. Når montering av hagla og svingen er automatisert, har du mye større utbytte av noen turer på leirduebanen. Også her er det best med flere korte treningsøkter.

Det engelske selskapet Fieldsports Britain produserer mange jaktvideoer. I videoen under får du se skudd mot duer i sakte film. Videoen viser betydningen av foranhold. Merk deg et skytteren fortsetter svingen etter at skuddet går.

Fikk du med deg hovedpunktene om hagleskyting? Test deg med quizzen under.

Forrige side                                                   Neste side