For instruktører og kursdeltagere

Staten har bestemt at alle som vil jakte i Norge skal ha tatt et obligatorisk jegerkurs. Staten har og langt på veg bestemt hvilke emner kurset skal inneholde. Miljødirektoratet har laget en ny studieplan for 2017.

For instruktører

Undervisningsplanen er rammen for det lærestoffet instruktørene skal gjennomgå. Instruktørene trenger undervisningsmateriell som gir mest mulig læring og mestring på minst mulig tid. Over de siste par tiår har jeg utviklet brosjyrer, rapporter og kursmateriell for jegerprøveinstruktører. På dette nettstedet finner du noe av det materiellet. Klikk deg rundt, og ta gjerne kontakt om du lurer på noe eller har kommentarer.

For kursdeltagere

Kursdeltagerne ser av undervisningsplanen hvilke emner de må sette seg inn i. Mye av kursinnholdet er komplisert lovgiving og opplæring i praktiske ferdigheter. Dette er vanskelig å lese seg til for en som ikke er vokst opp med jakt, friluftsliv og skyting. Derfor har jeg laget et teorimateriell for kursdeltagere der dette forklares på en enkel måte. I tillegg inneholder materiellet omkring hundre videoklipp som forklarer bedre enn ord. På nettstedet finner du mer enn tusen ulike quizoppgaver som oppsummerer innholdet i teorien.

Fra desember 2023 har nettstedet fått en sponsor. Alt materiellet er derfor gratis å bruke. Du må henvise til hvor materiellet er hentet fra dersom du bruker det utenfor dette nettstedet.