Velkommen hit!

Vil du bruke materiellet på jegerprøvekurset.no?

Kurset er delt på 9 samlinger. Hver samling består av noen underkapitler. Samlet består kurset av 49 underkapitler. I tillegg kommer en samling testspørsmål til hver samling og egne oppgaver til eksamenstrim. Til sammen er det mer enn 1300 ulike testspørsmål. 

Kurset inneholder den teorien Miljødirektoratet har bestemt. Kurset erstatter de teoribøkene til Jegerprøvekurset som er på markedet. Et nettbasert kurs har store fordeler. Det er lett å videreutvikle når det kommer endringer i lover eller ny kunnskap. Du har det med deg overalt hvor du har nettdekning. 

Materiellet er skrevet i et enkelt språk. Teksten i hvert underkapittel kan leses opp. Jakt, skyting orientering, bruk av gps, demontering av gevær osv er vanskelig å lese seg til for den som ikke har erfaring med det fra før. Derfor inneholder materiellet over hundre lyd og videofilmer som forklarer nærmere. Du får og lenker til utdypende materiell på nettet.

Instruktøren på jegerkurset får tilgang til powerpointer og quizer som er oppdatert og tilpasset teorimateriellet. De dekker innholdskravene fra Miljødirektoratet. 

Alt materiellet på jegerprøvekurset.no er gjort gratis tilgjengelig av sponsor.

Fra oktober 2023 er materiellet på dette nettstedet gratis tilgjengelig. Sponsor finansierer videre drift og oppdatering av materiellet.

Sponsor ønsker at kunnskap om sikker og human jakt skal ligge gratis tilgjengelig for jegere og deltagere på jegerkurs. Dyrevelferd og jegeres trivsel er viktig. Ved å gjøre kunnskapen gratis tilgjengelig vil den bli brukt av flere.

Sponsor ønsker at de som er fornøyd med materiellet VIPPSer et  valgfritt beløp til Kirkens Nødhjelp på Vipps-nummer 2426

Har du spørsmål eller kommentarer? Send meg en epost eller ring meg.