Eksamenstrim Kapittel 5 Andefugler

Her er en annen av de jaktbare dykkendene. Hva er navnet?

Tore Andestad

Dette er en kvinand hunn. Det meste av nebbet er mørkt. Øye er gulhvitt. Holder vanligvis til ferskvann over det meste av landet. Noen overvintrer ved kysten.

Er knoppand (moskusand) jaktbar i Norge?

Moskusand er en oppdrettsfugl. Men noen rømmer og da er de regnet som innvaderende art. Da kan de skytes i jakttida om høsten.

Denne gåsa er jaktbar i hele Norge, men dukommer neppe til å se den. Hva heter den?

Stripegåsa er en ny art vi ikke ønsker i Norge. Det er lav risiko for spredning. Fuglene i Norge stammer trolig fra gjess som har rømt fra parker lengre sør i Europa. Den kommer opprinnelig fra Asia. Den forekommer ofte som innslag i flokker av andre gjess. Den har i utgangspunktet samme jakttid som kanadagås.

Hvordan ser du forskjell på dykkander og gressender når de skal lette fra vannet?

Bildet er en stokkandhunn som rister på hodet. Gressender tar direkte av fra vannet, nesten som et helikopter. Dykkender tar av som andre fly, det vil si de trenger fart for å lette. De padler fart med bein og vinger for å komme i lufta. Ofte letter de i motvind.

På videoen ser du kortnebbgås og hvitkinngås. Er de jaktbare?

Du ser den jaktbare kortnebbgåsa og to eksemplar av den fredete hvitkinngåsa. På videoen ser du at noen fredete arter kan blande seg inn i flokker med jaktbare gjess. Bruk derfor kikkerten og sjekk før du skyter.

På bildet ser du et par på svømmetur. Hvilken and er dette?

Tore Andestad

Det er et kvinandpar. Du ser det lettest på den hvite flekken ved nebbroten hos hannen. Vanligst i skogstrakter og i ferskvann.

Hvilken art er dette?

https://www.xn--jegeropplring-cgb.no/wp-content/uploads/2021/11/P1050481-1-scaled.jpg

Brunnakke er en jaktbar andeart. Den hører til gruppa gressender. De svømmer med stjerten opp og letter fra vannet uten å padle fart med føttene. Mer kunnskap finner du i kapittel 5 artskunnskap.

Her er en dykkand. Men hva heter den?

Tore Andestad

På bildet er kvinand hann. Ser du at halen peker nedover mot vannet. Det er typisk for dykkender. Kvinand hann ligner litt på toppand hann, men kan vanligvis skilles fra toppanda på den hvite flekken ved nebbrota. Vingene lager en kvinende lyd når anda flyr. Derav navnet.

Hvilken gåseart ser du på videoen?

Kanadagåsa er den største gåsa i Norge. Hannen kan veie opp til 6 kilo. Den var opprinnelig satt ut flere steder i Sørnorge. Den fins nå over det meste av landet. Den har svarte bein, hode og hals, med en hvit stripe under haka. Hos hvitkinngås er denne stripen mye breiere og den har noe hvitt i panna. Kanadagåsa oppholder seg mye de samme steder som grågåsa.

Er det samme regler for gåsejakt i Finnmark som i resten av landet?

Årsaken til andre regler i Finnmark ser du på bildet. Det er den sterkt fredete dverggåsa. Vær særlig oppmerksom dersom du skal jakte gås i Finnmark, Troms og deler av Nordland. Her er det egne regler for hvor du kan jakte og det er egne jakttider for hele eller deler av disse fylkene. Jegerne i de tre nordligste fylkene må derfor i større grad kunne skille gåseartene fra hverandre. Dette er gjort for å verne den sterkt truete dverggåsa. Vi har bare igjen ca. 20 hekkende par av dverggås. Dverggåsa har hvit panneflekk og veier under 2 kg.

Hva gjør du dersom du ser denne anda i slutten av august?

Det er en mandarinand (en av gressendene) som stort sett holder til i Asia. Den har rømt fra parker i Europa og noen er sett i Norge. Da regnes den som invaderende art og er jaktbar om høsten.

Vi har fire jaktbare dykkender. Hvilken av de er dette?

Bildet er av en toppand hunn. Toppendene har gult øye. Den er mest vanlig i Nordnorge, men du finner den og i parker og gruntvannsområder lengre sør. Toppanda har en svart nebbspiss. Hannen er vanligvis svart og hvit, med hengende fjærdusk i nakken.

Hvorfor kalles noen ender med fellesnavnet Gressender?

Navnet har de fått fordi de for det meste spiser plantebasert mat. Derfor finner du de vanligvis på grunt vann eller på land.

Hvilke gjess ser du på videoen?

rågåsa veier opp til 5.5 kg. Siste jaktsesong ble det felt 15.300 grågjess. Den hekker langs kysten i det meste av landet. Vi har store bestander som tåler mer jakt. Grågåsa beiter gjerne på innmark. Mange steder deles det ut tillatelser til skadefelling før vanlig jakttid. Grågåsa har oransje nebb og gråbrune fjær. Den er lysere på undersiden. Voksne fugler har svarte flekker på bryst og buk.

Hva heter denne anda?

Dette er den minste av gressendene. Det er en krikkand. Den veier bare mellom 200 og 300 gram. Fins i det meste av klandet, men sjelden i høyfjellet. Hunnen er lik stokkand hunn, men vesentlig mindre. Krikkand kan forveksles med knekkand.

Bildet er av en stivhaleand. Kan den jaktes?

Stivhaleanda er en liten and. Den har hjemmområdet sitt i Amerika. En del eksamplarer har slått seg til i Europa. Mange av dem parrer seg med andre arter og danner hybrider. Det er ikke ønskelig. Den er funnet flere steder i Nore og er ikke ønsket her.

Kjenner du navnet på denne fuglen?

Tore Andestad

Dette er en teist. Du ser det på hvitt vingefelt og spisst nebb. Den hører til alkefamilien. Teisten og de aller fleste sjøfugler er fredet på grunn av stor tilbakegang i antall. Teist fins lang kysten i hele Norge, men er fåtallig.

Hvilken gressand er dette?

Det er stokkender, hann. Ender skifter ofte fjærdrakt og farger i løpet av året. Dette er vår og sommerdrakten til stokkand hann. På seinhøsten ligner den mer på hunnfuglen.

Kan gressender dykke?

De kan dykke men gjør det sjeldent. De dykker bare på grunt vann for å finne vannplanter. Ofte dykker de bare med overkroppen, slik at stjerten står i været.

Denne hekker på Svalbard men mellomlander i Norge. Navn?

Kortnebbgåsa hekker på Svalbard. Den jaktes på trekket sørover om høsten. Siste jaktsesong ble det felt 4.800 kortnebbgjess. Noen steder slår det ned flokker av kortnebbgås for å beite og hvile. Kortnebbgåsa veier mellom 2,2 og 2.8 kg, og er en god del mindre enn grågåsa. Du ser at nebbet er kort og har svarte felt.

Har kanadagåsa samme jakttid som grågåsa?

De har samme jakttid, med untak av begrensningene på grågåsjakt i deler av Nordnorge. Det går derfor greit om det detter en kanadagås som du trodde var en grågås i sørlige deler av Norge.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.