Eksamenstrim Kapittel 7 Jaktformer

Når er det mest sannsynlig å treffe hare på støkkjakt?

Haren er nattaktiv. Derfor er det lettes å oppdage den tidlig på morningen eller i skumringen. Om dagen kan den trykke og være vanskelig å ta ut. Haren har lange bakbein og kan være utrolig rask. Oftest springer den motbakke om den blir støkket. På dag kan det være enklest å finne hare opp mot snaufjellet. Ungharer som tar ut springer oftest kort og setter seg for å se hvor du ble av. Følg etter.

Hvor er det best å sette minkfeller?

Minken beveger seg sjeldent mer enn hundre meter fra vassdrag. Luktesansen er god, mens hørsel og syn er mindre godt utviklet. Minken er lite sky. Minken svømmer vanligvis medstøms, og bruker elvebredden når den beveger seg motstøms. Ta hensyn til dette når du plasserer ut fella. Du kan derfor med fordel lage ledegjerder inn mot fella. Du kan og utnytte naturlige innsnevringer langs bredden. Gå gjerne langs elva til du finner en liten bekk med utløp i elva. Her er et fint fellesett.

Kan du jakte rype med felle?

I noen kommuner er det lov å fange ryper i snare. Rypa får hodet inn i en renneløkke av messing og rykker til. Det gir rask død. Dette er en eldgammel fangstmetode i Norge. Den brukes bare i beskjeden grad i dag.

Hva er den beste måten å jakte silender på?

Tore Andestad

Silendene svømmer i småflokker fram og tilbake langsetter fjæra. Innimellom stopper de for å dykke litt. Ofte dykker de slik at alle er under samtidig. Da har du ca 20 sekunder på deg før de er oppe igjen. Ser du en silandflokk merk deg retningen de tar, og sniker deg ned i fjæra der du venter de skal komme. Ta en rask spurt på femten sekunder hver gang flokken dykker. Skyt den første fuglen som dukker opp, og vent med andre løpet til du er sikker på at den er død.

Hvorfor kalles det jakt med "stående hund"?

Hunden stopper når den får fersk rypelukt i nesen. Da må den vurdere hvor fersk rypelukta er og hvor langt unna rypen kan tenkes å være. Noen ganger velger hunden å bevege seg forsiktig litt nærmere rypa. Her stivner hunden i låst stilling med nesen i retning av der den tror at rypa er. Jegeren kommer nå opp bak og litt på sida av hunden med hagla klar for skudd.

Kan du lage en viltåker for å lokke inn hjortevilt på post?

Tore Andestad

Det er forbudt å fore hjortevilt på grunn av økt smittepress. Det er og forbudt å lokke eller drive dyr fra nabovald over på eget vald. Men hjorteviltet går dit kvaliteten på mat er best. Noen lager viltåker og sår til med godbiter for hjorteviltet. Det er gjerdet inn fram til hjorteviltjakta starter. Deretter frigjør de over tid bit for bit av godsakene. Dette er på kanten av lovverkets intensjon, men neppe straffbart. Du trenger ikke provosere ved å legge viltåkeren i nabogrensen til det andre valdet.

Kan du sove på post?

Det kan bli noen timer med venting på en innmarkspost før det kommer dyr. I måneskinnsperioder kan det gå med noen nattetimer. Dyra kommer ofte inn mot kveldinga eller tidlig på morningen. De er ofte rolige og beitinga kan ta en halvtime. Du har vanligvis god tid til å skyte. I venteperioder går det ofte greit å småsove noen minutter før en gløtter ut på marka. Noen ganger kan du gå glipp av dyr som har det travelt, men vanligvis går blundinga bra.

Hvor er det greiest å poste etter rådyr?

Tore Andestad

Rådyra har liten mage og må derfor etterfylle mange ganger i løpet av en dag. De spiser ikke spesielt mye gress, men heller kløver og andre urter som er mellom gresset. De er ofte innom grasmark for å beite. I periodene mellom beitinga ligger de og drøvtygger i nærheten av marka. De er mest aktive kveld, natt og tidlig morgen. De er og innom på dag. Rådyra trekker ofte ned fra utmarka og i nærheten av innmark når snømengden øker.

Hvor mange av rypene i terrenget blir oppdaget av en stående fuglehund?

Stående fuglehunder finner ofte ikke mer enn halvparten av fuglene i terrenget. Derfor hender det jevnlig at jegeren støkker opp fugl mens hunden er ute på søk. Noen hundeeiere mener at en bare skal skyte på fugler som hunden tar stand på. Det vil forsterke hundens stand og søk. Jegeren går da med hagla på ryggen. Andre er mer opptatt av jakta som totalopplevelse enn av hundens arbeid. De velger ofte å skyte på fugl de selv støkker.

Hvordan bør du kle deg til postjakt?

Tore Andestad

Ofte går en seg svett på vei til post. Deretter skal en sitte et par timer helt stille i all slags vær. Da fryser du og lengter hjem etter kort tid. Du må være tørr innerst eller ha ull. Ytterst må du være vann og vindtett. En posteringspose aller ytterst kan være den beste pengebruken du har gjort i livet ditt.

Hvor finner du vanligvis orrfuglen?

Tore Andestad

På høsten treffer du orrfuglen høyest oppe i bjørkebeltet mot snaufjellet. Ut over høsten spiser den mye bær og på vinteren en god del bjørkerakler (frø). De kan flokke seg i gode beiteområder. Med en god kikkert er de lettere å se etter løvfall. Den foretrekker mer blandet lauvskog enn storfuglen, men noen ganger finner du begge artene i samme type terreng.

Når er storfugl og orrfugl mest aktive på døgnet?

Storfuglen og orrfuglen er mest aktiv i beitinga morgen og kveld. Trolig er det lettere å finne den da. Den trykker mer midt på dagen. Men ofte kan det være lettere å komme på skuddhold av trykkende fugl. Om dagen er rovfuglene mest aktive og da er fuglene tryggest i skjul på bakken. Om natta er rev og mår mest aktive og da trives storfuglen best i trær.

Hva er det største problemet med drivjakt?

Det største problemet er at driverne setter dyra i fart. Ofte kommer de i fart på post. Mange av dyra kommer gjennom tett kratt for å skjule seg. Postjegeren får vanskelige skudd og det blir mye bom og skadeskyting.

Når er det beste tiden for å prøve lokkjakt på råbukk?

Råbukken brunster på sommeren. Den beste tida å lokke er de første ukene av bukkejakta fra 10 august. Da er det enda igjen en uke eller to av brunsten. Vi lager da lydene til geita på lokkefløyten og håper at det skal lokke inn bukken. Bukken kan komme rusende rett på deg, eller den tar en forsiktig runde rundt deg for å sjekke lukta. Sitt gjerne litt høyt eller et sted der du ser bukken før den får lukta av deg.

Hva er oppgaven til en apporterende hund?

Tore Andestad

Det kan være vanskelig å finne igjen skadet og dødskutt småvilt. Noen ganger tar det timer å finne en truffet rype. En apporterende hund henter inn skadet og dødt småvilt fra vann, siv, kjerr, ur osv. Under jakta går hunden sammen med jegeren, eller de sitter sammen på post.

Kan støtende eller stillende hund brukes på jakt etter jerv?

Løs på drevet halsende hund er ikke lov til jervejakt. Men det er ingenting som forbyr en å bruke støtende eller stillende hunder. Jerven trekker over lange avstander. Derfor bør jervesporet være ferskt før du slipper hunden. I verste fall risikerer du at hunden forsvinner langt inn i neste kommune.

Hva ser ut til å være den mest effektive jaktformen på gjess?

Tore Andestad

Gåseseng (Blinds) synes å være mest effektiv. Blindsen legges ut og skjules med gress eller halm på marka der gåsa bruker å beite. Sett ut lokkegjess og ha med gåsefløyte. Du må ha alt på plass før morgentrekket. Sprett opp og skyt i det gåsebeina treffer bakken. Da tar det lengst tid for gåsa å komme på vingene igjen.

Du jakter med kajakk og ser skarv på et skjær. Det er vind fra vest. Hva gjør du?

Skarven har tungt for å lette. Derfor letter den nesten alltid mot vinden. Padle kajakken vest for skjæret og la deg drive ned mot skjæret. Er du høyrehendt, bør venstresiden (babord) side på kajakken være nærmest skjæret.

Hva er viktigst for å få dyr på post under drivjakt?

Det viktigste er å sitte slik at trekken går fra dyra mot deg. I tillegg må du bevege deg minst mulig. Dyr som er presset av drivere, er på vakt. De kan komme i stor fart, eller snikende i krattet. De kan ha stått og sett/lyttet i din retning før du ser dem. Kolla på videoen luktet trolig posten lenger opp i lia. Du ser at hun stopper og velger en annen retning. Hun stopper litt og sjekker før hun forsiktig kommer opp til ryggen der jeg poster.

Trykker fjellrypa på samme måte som lirypa?

Tore Andestad

Når lirypene trykker mye, kan du søke høyere opp i terrenget. Fjellrypene trykker i mindre grad og kan være lettere å se, og lettere å få på vingene. Bruk kikkert på fjellrypejakt. Da kan du se et lite rypehode som stikker opp av ei ur og følger med hvor du går. Legg retningen skrått forbi dem på 20 meters hold, og skyt når du er innenfor haglehold.

Hvordan foregår jakt med stillende hund?

Hunden slippes løs og lukter seg fram til elgen. Hunden starter å lose (bjeffe) på elgen. Elgen fokuserer da på hunden og skal helst bli stående på stedet mens jegeren lister seg innpå og skyter. Dersom elgen trekker unna, skal hunden stille seg foran elgen og prøve å lose slik at elgen stopper. Jakt med stillende hund kombineres ofte med bruk av poster.

Hvordan utstyrer du deg for smygjakt?

Tore Andestad

Lydløse klær, gjerne kamu med kontrastfarger. Finlandshette på siste innsmyging, Kikkert for å se hvilende dyr. Mykt fottøy. Sytråd på geværløpet som vindmåler. Avslått mobil. Enkel kroppsnær sekk.

Hvilket rovvilt er det i dag som i størst grad holder bestandene av småvilt nede?

Tore Andestad

De siste årene har det vært satt opp viltkamera ved mer enn hundre storfugl-, orrfugl- og rypereir. Bildene viste at reven står for halvparten av reirplyndringene. Mår og grevling tok en del av eggene. Til sammen sto pattedyr for 82 % av egg-røvingen. Men og kråkefugler plyndret reir. Også i Danmark var det reven som var den mest effektive småviltjegeren. Undersøkelser fra Norge viser at reven i noen områder tar nær halvparten av alle rådyrkje som blir født. Tilsvarende er vist i områder i Sverige.

Hva er fordelen ved å poste i ei bu ved kanten av innmark?

Følg med på innmarker ei tid for å se hvor og når dyra foretrekker å beite. Bruk gjerne vilkamera til overvåking. I ei bu sitter du uten å bli sett. Du kan lese litt, sjekke epost på lydløs mobil.

Hvilke felletyper kan du bruke etter mink?

Tore Andestad

De fleste fangster mink med slagfelle. Det fins en lang rekke slagfeller på markedet. Velg en felle som er enkelt å spenne opp og å plassere ut. Minken kan fanges levende i bur. Da må du se etter fella morgen og kveld.

Hva må til for at faste poster skal bli sikrere og gi flere fellinger?

Tore Andestad

En må rydde siktsoner rundt posten. Da ser en dyret tidligere og kan sjekke bakgrunnen og om dyret er på kvoten. Så må en rydde grundigere i skytesektoren slik at kula ikke treffer kvist. Det er mye triveligere å poste på en ryddet pos.e

Er det bare å gi opp dersom en hjort trekker unna når du kommer smygende?

Tore Andestad

Dyra oppdager deg vanligvis før du oppdager dem. Da sniker de seg unna. Dyra vil helst ha kontroll på hvor du er. De går sjelden mer enn et par hundre meter før de gjemmer seg i en tykning. Der står de og følger med deg til du har passert. Etter en stund er de tilbake og beiter videre. Noen ganger ser du halerota på dyr som sniker seg vekk. Ofte er det lurt å ta en liten pause. Dyret kan ha sett at noe kommer, men vet ikke at det er en jeger. Det går bare noen meter vekk og står helt stille i 10 til 20 minutter.

Kan du fange jerv og gaupe i en revebås?

Tore Andestad

Jerv og gaupe kan bare fangstes med bås, men båsen må i hvert enkelt tilfelle godkjennes av statsforvalteren. Er den ikke godkjent må jerven eller gaupa slippes ut igjen.

Hva er fordelen ved feller som fanger viltet levende?

Vi har to typer feller: Bur, som fanger viltet levende og slagfeller som dreper viltet øyeblikkelig. Fanger du naboens katt eller hundevalp i et bur, holder det med en unnskyldning. Går katten i en slagfelle er det straks verre. I nabokommunen min tok en mårfelle livet av en fuglehund. Fella var plassert for lavt i et tre. Men husk! Dyr i levendefelle skal avlives på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Hvor finner du haren?

Tore Andestad

Haren fins fra fjæra og opp i snaufjellet. I områder med mye rev er det lite hare. Den lever for det meste i skogsområder. Ofte kan det være gode bestander opp mot snaufjellet. Om høsten spiser den mye urter, og gjennom vinteren spiser den bark og småkvister.

Hvilke krav stilles til støtende hunder på jakt etter hjortevilt?

Hunden skal sette fart på dyret, men ikke følge det mer enn 5 minutter. Lange drev med langbeinte hunder er dyrplageri. Eieren må ha god dressur på hunden. Det stilles ikke krav til størrelse eller rase på støtende hunder.

Hvilke småvilt kan en drive postjakt på?

Tore Andestad

Vanligst er jakt på ender, gjess, ringdue, sjøfugl, kråkefugler og bever.

Hva må til for at det skal bli jakt?

Tore Andestad

Jakt er når du og viltet møtes. Det kan skje på to måter: Enten kommer du til viltet, eller så venter du til at viltet kommer til deg. Dette åpner for svært mange ulike måter å jakte på.

Hvorfor velger rypa å trykke når hunden kommer?

Rypa er ofte mer redd for rovfugler enn jegere med hunder. Den venter i det lengste med å fly vekk i håp om at jeger og hund går forbi. Rypa trykker inntil hunden kommer for nær. En god hund kjenner den avstanden.

Hva er drivjakt?

Et jaktlag velger et område. Der dyra bruker å komme ut av området settes poster. Resten av jegerne fordeler seg utover og går gjennom området på linje. Noen ganger bruker driverne løshunder eller hunder i band som en del av drivarbeidet. Dersom de fleste jegerne poster og et par jegere går på kryss og tvers inne i området, kalles det trykkjakt.

Når er det best å drive lokkjakt på elg?

Det er best å lokke elg når det nærmer seg brunsten i slutten av september. Jeg var på vei til jaktbua da denne oksen og ei ku kom ut på marka. Vi hadde ikke elg igjen på kvoten. Okse nermet seg og ble mer og mer truende. Det endte med at jeg trakk meg tilbake og fant en annen post. Lager du kulyder kan brunsten være så sterk at oksen tar sjanser.

Hvor er det best å poste etter villrein?

Tore Andestad

Villreinen er flokkdyr og trekker vanligvis mot vinden om de blir forstyrret. De blir mye forstyrret i jakttida. Sjekk med andre jegere eller oppsynet hvor flokkene er. Sjekk vindretningen og sett deg litt høyt med god utsikt og med vinden i ryggen. Da kan du se hvor flokken kommer og poste der de mest sannsynlig trekker forbi. Dette kalles ofte stilling til forpost. Midt på dagen kan de prøve å gjemme seg vekk i kupert terreng eller de trekker ned i skogen.

Kan en drive åtejakt på hjortevilt ved å legge ut mat?

Tore Andestad

Ja, det virker. Noen steder ordner hjorteviltet foringsplasser selv ved å bite hull på siloballer. Det er forbudt å fôre hjortedyr i hele landet. Du kan imidlertid søke Mattilsynet om tillatelse til kortvarig nødfôring.

Hva er den beste måten å jakte jerv på?

Jerv trekker over store områder. Du skal holde på lenge for å gå deg på en jerv. Da er det bedre at jerven kommer til deg. Jerv kommer på åte. Du kan legge åtet ute, mens du sitter i en jaktbu og venter. Du kan og legge åtet i en jervebås og vente til at fella klapper igjen. Husk reglene for å sjekke fella. Ved lisensfelling av jerv kan tilsyn med kamera kombinert med elektronisk overvåking erstatte fysisk tilsyn på visse vilkår. Bruk av drone er forbudt på jakt.

Hvorfor driver vi fellefangst i dag?

Rev, mår, mink, røyskatt, grevling, kråker fangstes stort sett i dag for å øke overlevelsen (predatorkontroll) til småvilt og rådyr. Men en del fangstfolk er flinke til å ta vare på skinnet. De har stor glede av å bruke hatter, vester og jakker sydd av egne skinn.

Hva er forskjellen på støkkjakt og smygjakt på småvilt?

Tore Andestad

Det kan være små forskjeller på støkkjakt og smygjakt. Smygjakt er når du ser viltet før det ser deg. På snøføre kan en godt drive smygjakt etter rype, orrfugl og storfugl. Du bruker da kikkert og leiter etter fuglen på bakken eller i trærne. Så gjelder det å snike seg nær nok.

Hva er en bra plan når du skal jakte stokkender?

Tore Andestad

Stokkender holder ofte til i flomålet. Du kan snike og poste på dem der. Noen steder flyr endene i flokk inn på marker eller stubbåkre for å beite mot kvelden. Da beiter de litt hektisk og lar seg lett skremme. Vanligvis er det best å bruke hagle på andejakt.

Hvordan er synet til hjorteviltet?

Hjorteviltet er tilnærmet fageblindt. Derfor bør du ha på røde eller kontrastfargete klær. Sitter du helt rolig, kan dyra passere tett forbi deg uten at du blir sett. Hjorteviltet seg bevegelse godt. Derfor er det viktig å bevegge seg lite på åpen post. Se hvor forsiktig ungkolla kommer inn mot posten. Hun stopper, lytter, går litt og lytter igjen. Kolla er jaget av drivere og ekstra på vakt. Da ser du betydningen av å sitte stille på post. Hadde kolla sett meg hadde hun runda posten.

Du vil poste på ringdue. Hvor er det lurt å legge posten?

På høsten samles ringduer for å beite spillkorn. Finn deg en mark der kornet er tresket. Ta deg noen turer for å se om det trekker duer dit. Du må ha grunneiers tillatelse til å jakte. Duene ser godt og du må sitte i skjul. Hvite fjes mot mørk bakgrunn skremmer duene. Du kan plassere deg i krattet ved marka, eller bygge deg et skjul med kamuflasjeduk eller kamuflasjetelt litt ute på marka.

Hvorfor ble det jaktet og fangstet så sterkt på rovdyr på begynnelsen av 1900 tallet?

I begynnelsen av 1900 tallet arbeidet jegere sterkt for reduksjon av rovvilt i Norge. Det ble brukt skuddpremie, feller, gift og våpen for å få ned bestandene av store og små rovdyr. Bekjempelsen pågikk i mange år, og over store områder. I denne perioden tok småviltbestandene seg kraftig opp. Folk var fattige og pels og kjøtt var viktig for at folk på bygdene skulle overleve.

Når er skadeskytingstallene på hjort lavest?

Skadeskytingstalle er lavest ved jakt på natt. Tidlig morgen og kveld er og bra. Drivjakt i utmark på dag gir dobbelt så mange bom og skadeskudd.

Hvorfor var fangst tidligere viktigere enn jakt for overlevelse til mennesker i Norge?

Tore Andestad

Mennesker har drevet med fangst i hundretusener av år. De var avhengig av vilt for å overleve. Med dårlige våpen måtte jegerne tett på viltet. Det kunne gå langt mellom hvert bytte. Fangstgraver og feller jaktet hele tiden. I dag dekker skogsveier det meste av landet og våpen er presise med lang rekkevidde. Da blir jakt viktigere enn fangst.

Flyr rypa vanligvis langt avgårde når den blir støkket?

Rypene flyr sjeldent langt nå de blir støkket av rypejegere eller turgåere. De flyr vanligvis inn i tett kratt og i bratte utilgjengelige skrenter dersom de blir skremt mange ganger. Med erfaring vet du da hvor du finner dem. Ryper med radiosendere som støkkes, er vanligvis tilbake til samme område etter noen timer. Du kan godt jakte i samme område flere dager etter hverandre. Rypene i et område har sine faste vaner og steder. De foretrekker bestemte biotoper.

Du skal på støkkjakt etter rype. Men hvor i terrenget er den?

Oftest finner du den der maten er mest næringsrik. Se etter områder med blåbær, rypebær og krekling. Gå litt på kryss og tvers i terrenget. Søk langs bekke- og myrdrag, i fordypninger i terrenget og prøv deg lavt nede og høyt oppe. Etter et par dager har du et bilde av hvilken type terreng og hvilke høyde rypene fortrekker.

Hva er den beste planen for organisert jakt på gjess?

Grågåsa er nesten klar for trekking sørover når jakta begynner. Dersom den blir jakta på alle marker og hvileplasser i et område, starter trekket. Da blir det få dager med jakt og lite fellinger. Dersom gåsa får være i fred på noen steder og jakta på andre steder, blir det totalt sett flere fellinger. Grunneiere over et større område bør derfor samarbeide.

Når er det best å drive lokkjakt på hjortebukk?

Hjortebrunsten er på topp i midten av oktober. Da prøver bukkene å samle koller for å bedekke. I denne perioden er det kamp mellom bukkene. Hører de en rival kommer de for å sjekke, eventuelt sloss. Da tar de større sjanser enn de ellers gjør. Du må ha vinden mot og snike forsiktig inn på brølehjortene. Vær forsiktig for det er en del koller og kalver i samme område. Støkker du de kan hele flokken forsvinne.

Hva vil det si at rypa trykker?

Rypene ser vanligvis deg før du ser dem. De kan gjøre seg omtrent usynlige. De legger seg ned og brer seg utover (trykker). I tørt vær er det vanskelig for rovvilt og hunder å lukte ryper og skogsfugl. Da kan de trykke til du har passert. Rypene beregner da retningen din og ser at du passerer en timeter til sida for dem. Men de blir nervøse dersom du stopper litt, forandrer retning og stopper igjen. Da tar de til vingene og du får skutt. De kommer fort og du må være klar til skudd hele tida.

Hvordan foregår kommunikasjonen mellom jegere på drivjakt?

God kommunikasjon gir sikrere og mer effektiv jakt. I mange år har de fleste lag brukt VHF jaktradio med øreplugg. Driverne har snakket og postene lyttet. På stille dager har hjorteviltet og lyttet flere hundre meter vekke! I dag holder mobiltelefoner på å overta. Der fins GPS, kart, chattefunksjoner og apper som f. eks wehunt. På wehunt kan alle poster og drivere se hverandre på kartet. Tårn og poster er markert på terrenget, og der ser alle grensene for jaktterenget. Appen har en egen meldingsfunksjon, som naturlig nok er lydløs. En kan og utstyre hunden med en peiler, og da kan alle jegerne se hvor hunden er til enhver tid.

Kan du jakte gaupe på åte?

Gaupa foretrekker bytte den har drept selv. Gaupa er en spesialist på å drepe rådyr. Du kan poste nær dyr gaupa allerede har drept. Du kan ikke bruke kunstig lys på nattjakt etter gaupe. Derfor kan du ikke skyte gauper som dukker opp ved opplyst reveåte.

Hva er de viktigste utfordringene ved drivjakt på gaupe?

Ofte bruker en drivere kombinert med løs på drevet halsende hunder. Drivjakt skjer ofte på snøføre. En finner ferske spor, setter poster rundt området og starter drevet. For postene kan det bli lenge og vente og kaldt. Gaupa kommer ofte i sprang eller snikende i tett kratt. Det blir mye skadeskyting på denne jaktformen.

Hvor er det greiest å poste etter hjort?

Tore Andestad

Hjorten er en typisk graseter. Den velger ut marker der det er god kvalitet på gresset til beiting. Halvparten av hjortene skytes fra post på innmark. Hjorten er nattaktiv og kommer ofte først i overgangen til natt. Jakt i måneskinn er mye brukt for postjeger. Ta noen turer på tidlig natt med lykt og se hvor hjortene helst vil beite.

Hvor er det størst sjanse for å finne storfuglen?

Storfuglen er veldig stasjonær. Den er derfor svært godt kjent i lokaliteten sin og har lett for å lure seg unna jegere. Storfuglen fins vanligvis i tettere barskog men kan finnes helt opp mot skoggrensen. Ut over høsten lever de for det meste av bær. Leit etter den i terreng med blåbær. Gå gjerne over gjenvokste hogstflater. Seinere på høsten beiter den furubar.

Hvordan foregår jakt med hihund?

Tore Andestad

Greving og rev har hi. Deler av døgnet sover de i hiet. Reven søker ofte til hiet når den blir presset av drivende hund. Da kan en slippe en kortbeint hund ned i hiet for å drive reven eller grevlingen ut. Jegere poster da ved utgangene til hiet. Hunden skal ikke ende i slåsskamp med reven, bare stresse og skremme den.

Hva er fordelen ved enslig postjakt?

Fordelen er at du er der før viltet. Viltet kommer ofte rolig og har god tid. Du kan planlegge en sikker skuddsituasjon. Dette er en god jaktform for alle og særlig nybegynnere.

Hvor mange ryper feller en rypejeger i gjennomsnitt pr. dag?

Ikke bli deprimert etter en dag uten fugl i sekken. Utbyttet for en rypejegere ligger trolig på 3/4 rype pr. dag i mange områder. De færreste når dagskvoten i sitt område. Det er helt vanlig med jaktdager uten rype. Trøsta er: Det kan snu seg fort. Neste dag finner du hvor rypene holder seg i terrenget og det blir tett med opp-flukter.

Kan du bruke luktstoffer basert på urin fra brunstige hunndyr til å lokke inn hanndyr av hjortevilt?

Tore Andestad

Luktstoffer er tidligere brukt i forbindelse med postjakt. Nå er det forbudt å kjøpe eller bruke luktestoffer basert på urin fra hjortevilt. En frykter at dette kan spre skrantesyke. Det fins kunstige luktestoffer i handelen. Det er usikkert hvilken effekt dette har.

Hvor er det lurt å poste etter elg?

Tore Andestad

Elgen spiser helst kvist av løvtrær, løv, urter , og om vinteren furu og einer. En del elger kan i lange perioder holde til på innmark eller i kornåkre. Finner elgen godt beite kan de slå seg til der i ukesvis. Da ser du spor etter klauver og beitespor. På stille dager kan du høre lyden av dem. Tar du noen turer får du en oversikt over innmarkselgene. I mange områder kan de trekke nær hus i jakttida.

Hvordan jobber en løs på drevet halsende hund?

Hunden skal følge sporet av viltet samtidig som den bjeffer. Den skal drive så sakte at dyret ikke blir stresset. Ofte vil da dyret bevege seg rundt i hjemmeområdet sitt. En sier at viltet turer. Jegeren poster der dyrene har trekkveiene sine. Hunden skal drive så sakte at drevdyret ikke bir stresset. Da kommer det roligere på post.

Hvilken jakt bruker en skjellende hund til?

Treskjellere brukes helst på jakt etter mår, ekorn, storfugl eller orrfugl. Hunden slippes og søker etter viltet. Hunden bjeffer mot viltet, og jegeren prøver da å snike seg på skuddhold. Viltet forsvinner vanligvis opp i et tre. Hunden står da under treet og skjeller (bjeffer). Viltet fokuserer da på hunden og jegeren har lettere for å snike seg på skuddhold. Jegeren kan bruke både rifle og hagle. Dette er en krevende jaktform.

Hva er de sterkeste sansene til storfugl og orrfugl?

Tiur og orrfugl mangler luktesans. De har god hørsel og godt syn. Fuglene ser godt bevegelser og kontraster, men ikke farger. En tiur i et tre kan se deg komme på utrolig lang avstand.

Går det greit å få dyra til å gå mot postene med vinden i ryggen?

Dyra liker ikke å gå med vinden i ryggen. Da kan de gå rett inn i en farlig situasjon. Går de mot vinden kan nesen avsløre om det fins en fare foran. Når driverne kommer, vil hjorteviltet trekke unn et par hundre meter. Etter det vil de leite etter en måte å komme rundt eller gjennom driverrekken. Kommer de bak driverrekken vil de ved hjelp at trekken ha kontroll på hvor driverne er. Det kan derfor være lurt å sette igjen en post (bakpost) der drevet startet.

Hva er de viktigste utfordringene når du skal smygjakte storvilt?

På smygjakt må du overliste dyr som har vesentlig bedre sanser enn deg. Det krever god kjennskap til dyra og deres vaner. Du må oppdage dyra før de oppdager deg. Dyra er da rolige og du har god tid til å plassere et sikkert og humant skudd. Smygjegere skyter langt færre bom- og skadeskudd enn jegere på drivjakt.

Rugda er en vader. Men hvordan jaktes den?

Du kan jakte rugde på støkk. Rugda sitter ofte i tett kratt og jegeren rekker ofte ikke å få opp geværet. Støkkjakt er best der det er mye fugl i terrenget. Rugda trykker for hund. Noen ganger trykker de hardt, andre ganger løper de unna. Bruk hund med trangt søk. Mange bruker bjelle eller gps peiler på hunden. Rugda er et av Europas mest ettertraktete vilt. Rugda trives godt i blandet kulturlandskap.

Hvilken felletype må du bruke til rev?

Det er bare lov å bruke bås til fangst av rev. Båsen skal være i solid heldekkende materiale. Bur av netting er ikke lov til revefangst. Bås er til levendefangst.

Hvilke to felletyper brukes?

Tore Andestad

Vi har i prinsippet to ulike felletyper. Det er feller som fanger dyra levende, og det er feller som dreper viltet øyeblikkelig.

Kan du drive sporingsjakt på rype?

Vinterjakt på rype er trivelig, særlig på skare med litt nysnø. Da ser du spora etter flokkene, og kan bruke kikkerten for å leite dem opp. Jeg bruker vanligvis ski med feller, og noen ganger truger. Jeg jakter med hagle, men noen bruker og småviltrifle. Ligger du med anlegg kan du strekke skuddavstandene ut til 60 meter alt etter skyteferdighet.

Hvor er det best å poste på bever?

Ta først noen turer i området for å se etter ferske bevergnag. Sommer og høst spiser den urter fra bunnen. Da er spiseplassen vanskeligere å finne. Finn en post nær gnageplassen eller beverhytta. Beveren er mest ute om natta. Beste jakttid er ved soloppgang og solnedgang. Da tar du beveren på veg til eller fra spiseplassen. Vær på plass før beveren. Beveren har god luktesans.

Hva er den viktigste fordelen med en bandhund på hjorteviltjakt?

Du har god kontroll på hund i band. Den forsvinner ikke inn på naboens jaktterreng, og blir heller ikke drept av en ulv. Ofte er dyrene i ro når de skytes på. Det gir færre bom og skadeskudd. Noen ganger kombineres bruk av bandhund med bruk av poster.

Hva er det viktigste når du skal velge en post?

Vidoen viser posting etter hjort i utmark. Du kan bli sittende slik et par timer. Da kan det være greit å gjøre unna litt tankearbeid. Du må velge en post der det er størst sjanse for at det kommer dyr. Det må være så åpent at du får skutt, og så mye skjul at hjorten ikke oppdager deg før du oppdager den.

Hva er forskjellen på jakt med støtende hund og stående hund?

Mange småviltarter trykker hardt selv om jegeren passerer bare noen meter unna. En del jegere har da med en støtende hund. Hunden arbeider inntil 20 meter foran og til siden for jegeren. En stående fuglehund markerer viltet, mens en støtende hund jager det ut innenfor haglehold. Derfor er det viktig at hunden arbeider tett på jegeren. Jaktformen krever raske skudd.

Hvor kan du drive posteringsjakt etter dykkender og skarv?

Dykkender, ærfugl og skarv flyr vanligvis langs vannet. Postering på holmer og odder kan gi gode skuddmuligheter på skarv og ender som trekker forbi. Sjøfuglen har ofte faste trekkruter og det er der du skal være. Gjør deg kjent på stedet eller snakk med kjentfolk. Bruk Kamuflasjenett. Skjær og odder er sleipe. Bruk redningsvest. Du kan ikke bruke motor når du henter død fugl.

Drives det smygjakt på bjørn?

Det tillates enkelte år lisensfelling på bjørn. Noen ganger beiter bjørn på åpne hogstflater og i blåbærlier opp mot snaufjellet. Er du forsiktig og godt plassert kan du se bjørnen gjennom kikkert. Sjekk at det er bjørn som er lovlig å skyte. Forsikre deg om det ikke er en binne der bjørnunger er i nærheten. Bjørnen er rask og du trenger tid til oppfølgingsskudd: Ikke skyte på bjørn på kortere hold enn 40 meter.

Trykker storfugl og orrfugl?

Storfugl og orrfugl kan trykke. Tar de til vingene kan de bli sett av falk og hauk. Derfor velger de noen ganger og trykke når de beregner at du vil passere dem uten at de blir settt. Alle skogshønsene er gode til å løpe. Ser de en fare, kan de løpe i skjul en god strekning før de flyr opp i et tre utenfor haglehold.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.