Eksamenstrim Kapittel 4. Skyting med hagle og rifle

Blir det mindre skadeskyting om jegere øvelsesskyter mer?

ToreAndestad

Vi kan dele de som øvelsesskyter med rifle i to grupper: De med mindre enn 100 øvelsesskudd og de med flere. Gruppen med minst øvelsesskyting har dobbelt så mange bom og skadeskudd.

Hva er maksimal skuddavstand med hagle?

På bildet er det skutt mot en rypefigur der dødelig område er markert. Skuddavstand er 30 meter og det er skutt med 1/4 trangboring. Mange steder i treffbildet er det større sjanse for skadeskyting enn dødelig treff. Her er 30 meter for langt. Maksimal skuddavstand er når du bruker en patron og trangboring med tett nok haglsverm til å være dødelig i vitalt område.

Er dette en stødig skytestilling?

Sittende med anlegg på begge knær er en stødig skytestilling. Sittende skyting uten anlegg gir mye dårligere resultat.

Et god avtrekk er viktig, men hvordan er et godt avtrekk?

Pekefingeren skal ligge fritt mot avtrekkeren. Press tommelen mot kolben samtidig som du drar pekefingeren bakover. Først går avtrekkeren lett, men du merker mer motstand i fingeren når du når trykkpunktet. Du øker presset på avtrekkeren jevnt til skuddet går. Ikke napp eller rykk i avtrekkeren.

Du har lyddemper på geværet. Trenger du da hørselvern på skytebanen?

Lyddemper kan dempe enkeltskudd slik at lyden kommer under skadelig nivå. På skytebanen vil lyden av andres skyting og summen av alle øvelsskuddene dine være farlig for hørselen.

Hvilken skytestilling med rifle gir flest bom og skadeskudd?

Stående skytestilling uten anlegg er den skytestillingen som gir flest bom og skadeskudd. Prøv alltid å finne anlegg mot et tre, skytestokk, tofot eller lignende.

Hva trengs for å treffe med en hagle mot bevegelig mål?

Når målet er i bevegelse må du og være det. Hagla må følge målet og når munningen er passe foran målet trykker du av. Da må du ha trent så mye at hagla legges an akkurat likt mot kroppen din hver gang du skyter. Dette krever så mye mengdetrening at anlegget er automatisert. Mye av treninga kan du ta hjemme foran speilet.

Du sitter høyt oppe i et tårn. Det stopper et rådyr med breisida til rett nedenfor. Hvor sikter du?

Skuddet skal gå gjennom begge lungene. For å klare det, må du sikte litt høyere på dyret enn det du ville gjort om dyret var i samme høyde som deg.

Dersom du skal skyte med hagla mot kl 12, hvilken retning bør fotbladet ha?

Dersom du skal skyte mot kl 12 må venstrefoten peke mot klokka ett og høyrefoten mot halv tre. Dette gjelder for de som skyter fra høyre skulder.

Skal du sikte i overkant, midt på eller under en stillesittende rype på 20 meter?

Du skal normalt se viltet over sikteskinna når du trykker av. Sikter du midt på vil det meste av haglsvermen gå over viltet.

Er det stor forskjell på sikkerhetsregler på skytebanen og på jakt?

Tore Andestad

I prinsippet er reglene like. Våpenet skal være åpent, tomt og peke i en ufarlig retning når du er sammen med andre. På skytebanen er det i tillegg noen regler.

Når kan du putte ammunisjon i geværet på skytebanen?

Tore Andestad

Hold god orden på ammunisjonen når du er på skytebanen. Ta med deg ammunisjon når du får anvist plass for øvelsesskyting. Når det er klart for skyting lar du munningen peke fram mot skivene mens du lader og sikrer geværet. Deretter inntar du skytestilling og kan skyte. Etter at du er ferdig å skyte,vil standplassleder sjekke at våpenet ditt er tomt. Ta med deg våpen, ammunisjon og tomhylser når du går.

Hvordan skal du ha geværet når du kommer til skytebanen?

Tore Andestad

Geværet skal være tomt, løpet peke opp og sluttstykket være åpent eller fjernet. Både du og andre skal se at det er tomt og ufarlig.

Hva er det viktig å sjekke før du starter skytinga med hagla?

Tore Andestad

Sjekk at løpet er åpent og at chokene er fastskrudd. Deretter er det greit å sjekke om patronene du skal bruke ikke er for lange for hagla.

Hvor holder du hendene på en hagle når du skal skyte?

Fingeren på bildet er på haglas balansepunkt. Begge hendene skal da være like langt fra balansepunktet. Høyrehendte vil ha høyre hand på kolbehalsen, og den venstre på forskjeftet.

Fokuserer trenete haglskyttere på munningen eller på viltet når de skyter?

Hagleskyttere må følge med både på haglemunningen og på målet. Nybegynnere har vanligvis mest fokus på munningen. Målet blir lett uklart og da er det lett å miste kontakten med målet dersom det beveger seg. Med mye anleggstrening vet du automatisk hvor munningen er i forhold til viltet. Da kommer fokus på viltet.

For å dempe rekylen presser du skuldra litt mot bakkappa i det skuddet går. Er det bra?

Tore Andestad

Mange skyttere gjør dette uten å tenke seg om. Ofte er det skyttere som er litt redd for rekylen. Resultatet er at skuddene sprer seg mye ut over skiva, eller at det blir skadeskyting på jakt.

Er det best å punktsikte og trekke av, eller innhente målet bakfra og trekke av når du passerer det med munningen.

Har du tid så se gjennom videoen med skytetips. De aller fleste har flest treff når de begynner bak viltet. Drar løpet etter viltet og trykker av i det en når igjen viltet. Men fortsett svingen etter at du har trykket av.

Er det bra å la rifleløpet hvile på anlegget når en skyter?

Tore Andestad

Nei, det er ikke bra. Det ødelegger de naturlige svingningene i rifleløpet og kula kan få en sleng. Men du kan ha handa mellom rifleløpet og anlegget.

Hvilken jakt er hagle beregnet for?

Tore Andestad

Hagle er beregne på dyr fra rådyrs størrelse og nedover. Den er beregnet på skudd mot dyr i bevegelse. Da må du og hagla være i bevegelse når du skyter.

Er det lov å bruke skytestøtte/tofot på skytebanen og på jakt?

Tore Andestad

Skytestøtte og skytereim reduserer bom og skadeskyting kraftig. Tren gjerne med det på skytebanen. Du kan bruke skytereim, men ikke skytestøtte når du tar storviltprøven.

Hva betyr det for hagleskytinga at et av øynene dine er dominant?

Du har to øyne, men ender med ett synsbilde. Hjernen bruker da det ene synsbildet og supplerer med det andre. Høyreskyttere får best avtrekksbilde om høyreøyet er dominant. Da er det best å skyte med begge øyne åpne. Er venstreøyet dominant er det best å lukke det når du skyter.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.