Eksamenstrim Kapittel 3 Sikker jakt og utstyr på jakt.

Trenger du avstandsmåler på småviltjakt?

Tore Andestad

Du rekker ikke å bruke avstandsmåler på støkkjakt. På riflejakt etter småvilt kan det være nyttig på lange avstander, forutsatt at du har tid til å bruke måleren. Men på så lange avstander er trolig begrensningen skyteferdigheten din, ikke feilvurdering av avstanden.

Fire mann er sammen på veg til post med lukket sluttstykke. Er det greit?

Tore Andestad

Det er greit med lukket sluttstykket dersom våpenet er tømt for ammunisjon. Du vet kanskje at det er tomt men det vet ikke de andre. Og hva om du i en stresset situasjon har glemt en patron i kammeret? Og enda verre,- hva om du glemte å sikre i den samme situasjonen? Mange jaktlag har skriftlig avtale om at sluttstykket skal være åpent når en ikke er i en aktiv jaktsituasjon.

Under hvilke forhold vurderer du avstanden for kort på storviltjakt?

Tore Andestad

Du undervurderer avstanden når dyret står i siluett, når det er dump mellom deg og dyret og når dyret står ute på en åpen flate.

Hvorfor redusereres vådeskuddulykker med tårn?

Tore Andestad

Fra tårn skyter du ovenfra og ned mot bakken. Du får sikrere bakgrunn. Ofte er det ryddet sikt og skytesektorer rundt tårnet. Da rekker du å se hva som kommer før du skyter. Sitter du i tårn vet de andre på laget nøyaktig hvor du er.

Fem jeger går sammen for å finne postene sine. Når bør de ha skudd i geværet?

Tore Andestad

Det kan være mulig å gå seg på dyr på veg mot post. Noen ganger avtaler en at den som går først har skudd i geværet. En kan og bestemme at ingen har skudd i geværet før de tar av fra gruppa for å gå fram til egen post. I noen lag kan en ikke ta skudd i geværet før en er ved egen post. Det viktigste er at jaktlaget har tydelige regler for dette.

Kan en kaliber 22 LR patron trenge gjennom en 25 mm tykk planke?

Kaliber 22 er den omtrent svakeste patronen vi kan bruke til øvelsesskyting eller jakt. Den er lovlig å bruke til vilt som er mindre enn hare. Samtidig vet vi om elger som er drept med kaliber 22. Når skuddet gåt gjennom en 25 mm planke så går det også gjennom et menneske. En kaliber 22 kule kan gå mer enn 2 km.

Er det greit at både poster og drivere bruker våpen under drivjakt?

Tore Andestad

I mange områder er dette vanlig. Drivere vet ofte ikke hvor andre drivere er, eller hvor postene er. Det er sikrere der alle poster sitter i tårn og det er ryddet rundt posten. Drivere med skudd i geværet må ha stor selvdisiplin og bare løfte våpenet når det er helt sikker bakgrunn. De siste årene har mange jaktlag begynt å bruke jaktapper der alle som deltar på jakta kan se hvor de andre er.

Hvilket sikkerhetsutstyr kan være greit å ha med på jakt?

Tore Andestad

Hva du trenger er avhengig av hvor du skal og hvor lenge du blir borte: Mobil for å tilkalle hjelp. Sattelittnødsender i områder uten dekning. førstehjelputstyr. Tennbriketter/lighter for bålvarme, Varmeduk. Kniv. Ekstra mat og drikke.

Kan ei jaktkule gå gjennom en villrein og skade folk og dyr bak?

Tore Andestad

Ja, og det skjer hver år at det samme skuddet skader flere dyr. Ofte går ei jaktkule gjennom et så stort dyr som en voksen elg. Sikker bakgrunn betyr at du skal være sikker på at det er hverken folk, dyr eller andre ting som kan ta skade.

En på jaktlaget har vært på fest kvelden før og lukter fyll. Hva gjør en?

Skal du bruke skarpladde våpen må du være konsentrert og i god form. Fulle eller bakfulle jegere er en risiko både for folk og dyr. Rusa folk må konsekvent sendes hjem. Det er jaktleders ansvar.

Du har skutt inn geværet på 100 meter. Hvilken avstand kan du da sikte midt på et reinsdyr?

Tore Andestad

Da kan du sikte midt på dyret fra 10 meter til 130 meter. Innenfor dette spennet har avstandsbedømmelse begrenset betydning med normale kulevekter. På lengre avstander må du vurdere kulefallet og egen skyteferdighet. Se kapittel 1 og skuddavstander. Du må bruke avstandsmåler dersom du vil merke opp faste poster. På villreinjakt kan det være vanskelig å vurdere avstand og der kan avstandsmåler være til god hjelp. Kikkertsikter med avstandsmåler er dyre. Enkle avstandsmålere gjør vanligvis jobben bra nok.

Du er på rypejakt. Hunden er i stand og du er klar for reising. Hva er faren?

Tore Andestad

Det kan gå opp et stort rypekull. Hunden hopper opp og fram for å ta ei rype. Da kan den bli truffet av hagl. Hunder skal normalt sette seg når ryper tar løs. Men en del hunder blir så ivrig at de likevel springer etter fuglene.

Hvordan trener du avstandsbedømmelse til bruk under haglejakt?

Tore Andestad

Du har et halvt sekund til å vurdere avstand når du støkker småvilt. Da må du ha mengdetrening på forhand. Tren når du likevel er ute og går. Gjett på avstanden fram til en stolpe og skritt opp. Etter noen tusen forsøk er presisjonen mer enn bra nok.

Du er på rypejakt og skal krysse en elv. Hva gjør du?

Tore Andestad

Når vi krysser hinder sørger vi for at våpenet ikke kan gå av dersom vi faller. Vanligvis tømmer vi våpenet og tar det i handa mens vi krysser. Ofta kan det sitte ryper i urer og bekkedaler. Prøver du å skyte i en vanskelig kryssing, mister du fort balansen og ender med skade både på deg og våpenet.

Kan det gå av et skudd fra et sikret gevær?

Tore Andestad

Når du lukker hagla eller bolten på rifla, er slagfjæren spent. Dersom sikringsmekanismen har feil eller er slitt kan det gå av et skudd om geværet får en smell. Derfor er det svært viktig at geværmunningen din aldri peker mot folk.

Hva er faren når flere jegere er på støkkjakt sammen?

På støkkjakt går jegerne sammen men og hver for seg. Når en jeger skyter, trekker gjerne den andre i retning skuddet. I det han eller hun kommer over en topp går kullet opp og skuddet treffer jaktkameraten. Bruk kontrastfarger og ta gjerne med en jaktradio slik at dere har klare avtaler underveis.

Du er på post og har fått meldig om at elg er på veg. Når tar du av sikringen?

Tore Andestad

Det er viktig at du har en fast rutine på å sikre eller avsikre geværet. Sikringen slår du av i det du løfter geværet til skuldra. I det øyeblikket gjør det minst skade om sikringen gir en lite klikk. Sett på igjen sikringen i det du senker geværet for å vurdere resultatet av skuddet/skuddene du har avfyrt.

Under hvilke forhold overvurderer du avstanden til hjortevilt?

Tore Andestad

Du vurderer avstanden som for lang i tåke og mørke, når dyret har dårlig kontrast mot bakgrunn, på dyr delvis skjult bak vegetasjon og i bratte oppover og nedoverbakker.

Hvilken av reglene under er viktigst for sikkerhet på jakt?

Tore Andestad

Pek aldri med noen med et våpen. Noen ganger i dramatiske situasjoner kan vi ha glemt å sette på sikringen. Andre ganger kan kvister eller klær ha slått av sikringen. Kanskje har du tømt geværet men en patron har lagt seg igjen. Det er viktig å ha flere lag av sikkerhet i tilfelle en sikkerhetsregel svikter. Om det skulle gå av et skudd, slipper du med skrekken og kvalmen dersom geværet pekte opp i lufte eller ned i myra.

Brukes jaktvåpen ofte til drap?

Vi har svært få drap med skytevåpen i Norge. Men vi har mange selvdrap (selvmord). Ca hvert tiende tiende selvmord skjer med skytevåpen. Derfor er det viktig at våpen er låst inne i sikkerhetsskap. Unngå at ditt våpen brukes til å true eller skade andre.

Hvordan skal du finne tilbake til bilen etter å ha jaktet på kryss og tvers i ukjent rypeterreng?

Tore Andestad

Du må vite hvor du er for å kunne gå dit du vil. Du må da følge med og vite hvor du er på kartet gjennom hele dagen. Eller du kan hente fram mobil/gps med kart installert . Da ser du hvor du er på kartet. De smarteste har lagt inn bilen som fast punkt på mobil/gps før de går inn i terrenget. Da går det greit å finne tilbake. Tren på bruk av gps før du er i nød. Se kapittel 3.3 om bruk av kart, kompass og GPS.

Hvor mange dødelige vådeskudd er det årlig på jakt?

De siste årene har det vært omtrent ett dødsfall årlig. Det har vært langt flere skader på folk, utstyr og hunder.

Når i løpet av en jaktdag er du mest opplagt og konsentrert?

Tore Andestad

Jaktdager kan bli lange. Innimellom kan du bli sliten, kald og sulten. Da reagerer du seint og tar dårligere avgjørelser. I slike situasjon øker risikoen for at du blir for sein til å skyte, for skadeskyting og for at du treffer en jaktkamerat med et haglskudd. Du er en best og sikrest jeger om du pauser og spiser jevnlig.

Hvorfor er det viktig å rydde rundt poster?

Det har stor betydning for sikkerhet. Jo tidligere posten kan se hva som kommer, jo bedre planlagt blir skuddet. Da slipper en skudd gjennom krattet med liten kontroll på hva og hvem som kommer som driver litt lengre bak.

Du er med på drivjakt seint på høsten. Hvordan vil du kle deg?

På drivjakt går en seg vanligvis svett, og litt etterpå skal du sitte helt rolig på post i kuling og snøvær. Enten må du da bytte underklær, eller du må ha ull innerst. Ytterst må du ha vind/vanntett jaktdress og helst posteringspose i tillegg.

Hvilken av disse reglene regner du for viktigst?

Håndter alltid et våpen som om det skulle være ladd. Det gjelder i alle situasjoner: under transport, under pauser, under jakt osv. Derfor er dette helt grunnleggende.

Kan du stole på øynene dine under jakt?

Øynene ser, men hjernen bestemmer hva du ser. I et travet øyeblikk kan hjernen bestemme hva du ser i neste øyeblikk. Har du fått beskjed om at en skadet hjort er på veg mot deg, risikerer du at hjernen "ser" den, selv om det er en jeger i brun jakke i krattet. Hadde jegeren vært rødkledd ville hjernen raskere korrigert seg slik at du klarte å holde tilbake skuddet.

Hva er det viktigste vi kan gjøre for å sikre oss selv og andre jegere mot skadeskudd?

Tore Andestad

Vi må ha klær med kontrastfarger. Hjorteviltet er fargeblinde, slik at oransje og rødt skremmer ikke viltet. Bruk kontrastfarger både på småvilt og storviltjakt. Et skudd skjer ofte fort. Da er det viktig at du raskt oppdager om andre jegere er i bakgrunnen.

Hvem blir skadet av jegeres vådeskudd?

Tore Andestad

De fleste som blir skadet er andre jegere på jaktlaget. Det er stort sett disse som er i nærheten når et skudd går av. En sjelden gang treffes andre som er ute i marka.

Hvor mange mennesker blir skadeskutt under jakt hvert år?

Vi vet ikke. Det fins ingen samlet oversikt over dette.

Hvorfor er avstandsbedømmelse viktig når du jakter med hagle?

Tore Andestad

Passe avstand med hagle er mellom 8 og 20 meter. Skyter du på kortere hold, blir viltet sønderskutt. Skyter du på lengre hold, kan haglene ha spredd seg så mye at du ender med skadeskyting. Du må derfor trene deg på å kjenne igjen avstander mellom 15 og 30 meter.

Hva er en jaktleders oppgaver når det gjelder sikkerhet?

Tore Andestad

Jaktlag som jakter hjort og elg skal ha en jaktleder. Jaktleder skal planlegge og gjennomføre jakta slik at den er sikkerhetsmessig forsvarlig: Planlegge postene, skyteretninger, skytevinkler, varsle når posster kan forlates, avtale hvor hundeførere og drivere skal gå osv.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.