Eksamenstrim Kapittel 2 Våpen og ammunisjon

Hva er minste tillatte anslagsenergi på patroner til jakt på elg, hjort eller villrein?

Minste tillatte anslagsenergi på 100 meter (E100) er 2200 joule. Når du ber om storviltammunisjon til rifla di i butikken får du patroner som tilfredsstiller dette kravet. Kravet forteller noe om hvilken evne kula har til å trenge inn i viltet på 100 meter.

Hvor mange våpen får du kjøpe?

Tore Andestad

Politiet avgjør hvor mange våpen du får kjøpe. Vanligvis får du ikke kjøpe flere våpen som har samme bruksområde. Du må oppgi hva våpenet skal brukes til. Det er laget en hjelperegel som sier at de med behov kan få kjøpe inntil 8 våpen. Det kalles en våpengarderobe. Skal du ha flere enn det må du ha en svært god grunn.

Spiller det noen rolle hvor store haglene er bare du treffer?

Tore Andestad

Hagl lages i størrelser fra 1.5 (nr 10) mm til 8.6 mm (SG/LG). Med små hagl får du mange hagl i patronen. Med lette hagl som stål bruker en oftere et par nummer større hagl enn med tyngre haglmaterialer. Tyngre hagl trenger lengre inn i viltet. Til større vilt må du bruke større hagl. Det fins egne tabeller med anbefalt haglstørrelse til ulike typer vilt.

Hvilken av disse chokene gir minst spredning av haglsvermen?

Tore Andestad

Noen ganger jakter du småvilt som tar løs på kort hold. Da er det en fordel med størst mulig spredning på haglsvermen. Andre ganger jakter du småvilt på lange hold. Da er det viktig at haglene er så samlet at de treffer dødelig område på viltet. Choker regulerer spredninga på haglene.

Er det tillatt å bruke blyammunisjon til haglejakt?

Under jakt og felling er det ikke tillatt å bruke blyhagl. Forbudet gjelder likevel ikke under jakt på li- og fjellrype, storfugl, orrfugl, rugde, jerpe, duer, ærfugl, skarv, kråke, ravn, skjære, nøtteskrike, trost, fasan, hare, sørhare, viltlevende kanin, rådyr, gaupe, mår, mårhund, vaskebjørn, rødrev, røyskatt, grevling, villmink og ekorn, og under felling av jerv og gaupe. Unntaket gjelder også for jakt på gjess som oppholder seg på innmark,

Hva er en vanlig forskjell på sikringen på rifle og på hagle?

Tore Andestad

På hagler er det vanligvis automatisk sikring. Du åpner og putter inn patroner. Når du lukker, er de aller fleste jakthagler sikret. Gjør du tilsvarende på ei rifle må du selv aktivere sikringen.

Noen rifler har en oppspenner. Hva er det?

De fleste rifler spenner slagfjæra når du lukker sluttstykket. Da må du huske å sikre rifla. Noen rifler har en separat knapp for spenning av slagfjær. Da kan du gå med skudd i kammeret uten at skuddet kan gå av ved en feil. Slagfjæren spennes da i det du hever rifla for å skyte.

Hva kalles det rifla hviler mot på bildet?

Tore Andestad

Dette er en tofot. De er ofte stillbare og kan fåes i forskjellige lengder. Denne er for stående og sittende skyting, og kan tilpasses jegerens høyde.

Her ser du munningen på tre våpentyper. Hvilke?

Fra venstre ser du en dobbeltløpet hagle over/under, en kombi med hagleløp opp og et rifleløp nede, og en dobbeltløpet rifle over/under. På en dobbeltløpet rifle kan de to løpene ha ulikt kaliber. Det fins og flere andre kombinasjoner av løp i samme våpen.

Hva kalles denne delen på rifla?

Tore Andestad

Denne delen kalles magasinet. Her lagres reservepatronene i geværet. Når du har skutt, så kastes tomhylsa ut og sluttsykket drar med seg en ny patron inn i kammeret. Det hele skjer i en bevegelse. De ulike geværfabrikentene kan ha forskjellige magasinløsninger. Noen magasiner kan klipses av, mens andre står fast på geværet.

Hva slags patroner ser du på bildet?

Tore Andestad

Etter skyting pusser vi hagla. Da er slagfjæra spent når vi lukker den. Det beste er om slagfjæra spennes ned før våpenet lagres. Du spenner ned slagfjæra ved å trykke på avtrekkeren. Men for at tennåla ikke skal ta skade, putter du inn klikkpatroner i hagla før du lukker den. Klikkpatroner er spesielle patroner uten kule og krutt. Ofte har de en farge som gjør at de ikke kan forveksles med vanlige patroner.

Hvordan skal du oppbevare ammunisjon hjemme?

Ammunisjon innenfor visse grenser skal oppbevares nedlåst i våpenskap eller i et separat annt låsbart skap eller skuffe. Ammunisjon skal normalt oppbevares i fast bolig.

Kan du oppbevare våpen og ammunisjon i bil eller hytte?

Våpen og ammunisjon kan midlertidig oppbevares i for eksempel låst bil eller hytte. De skal da være skjult eller dekket til.

Hvorfor er kolbekammen forhøyet på denne kombien?

Tore Andestad

Når du skyter skal kolbekammen ligge oppunder kinnbeinet. Du skyter stødigere da. Noen mennesker har lang hals, andre heller kort. Da kommer ikke våpenet rett i anlegget. Derfor velger en del jegere å ha stillbar kolbe på våpenet. Dette våpenet brukes både med dobbelt hagleløp og med hagle/rifleløp. Med hagle/rifleløp brukes riflekikkert. Da må kolbekammen stilles opp for at en kan se gjennom kikkertsiktet.

Hvilke storvilt kan du jakte med hagle?

Av storvilt kan du jakte rådyr, villsvin, jerv og gaupe. Rådyr kan jaktes med hagle fra 25 september. Villsvin kan bare jaktes med fyllingskule (slugs.)

Hvem får tillatelse til å kjøpe våpen?

Tore Andestad

Du må normalt være 18, ha tatt jegerprøven eller være konkurranseskytter. Da får du kjøpe et våpen som er tilpasset den bruken du søker om.

Hvorfor er rifla festet i dette stativet?

Alle rifler må skytes inn. Da stiller en på kikkertsiktet slik at siktekorset akkurat dekker hullet etter kula. Vanligvis skytes rifla inn på hundre meter. Det passer for de aller fleste jegere. Rifla må ligge absolutt stabilt når den skytes inn eller kontrollskytes. Ofte legger en da rifla i en rigg av typen du ser på bildet.

Hvilket våpen ligger her?

Tore Andestad

Det er ei hagle type over-under. Brytvåpen.

Hva er forskjellen på disse to haglpatronene?

Tore Andestad

De er akkurat like, men den ene er brukt. Da folder stjernebretten seg ut og patronen blir lengre. Derfor må du ikke bruke lengre patroner en det hagla di er godkjent for. Ikke bruk 89 mm patroner i en hagle beregnet for 76 mm patroner. Med for lange patroner kommer haglpatronen til å brette seg inn i løpet og da blir det for trangt til hagla som skal ut.

Hvilken type gevær er dette?

Dette er er halvautomat rifle. De fleste halvautomat rifler er nå forbudt til jakt. En halvautomatisk rifle hiver ut tomhylsa automatisk etter avfyring. Deretter drar mekanismen med seg en ny patron inn i kammeret og låser bak patronen. Hver gang du trykker går det et nytt skudd. For en tid tilbake mente jegere at det var raskere å fyre av et andreskudd med en halvautomat, siden en slapp å ta ladegrep. I praksis har dette liten betydning da en likevel må sikte inn våpenet på nytt.

Hvorfor har noen rifler tykkere løp enn andre?

Tykkere løp er mer presise. De brukes oftere i konkurransegevær. Der kreves mer presisjon enn i jaktgevær.

Hvor mange patroner kan du ha i en halvautomat rifle under jakt?

Under jakt på elg, hjort og rådyr er det ikke tillatt å bruke halvautomatisk rifle med mer enn tre skudd i magasinet og ett skudd i kammeret. Under jakt på eller felling av øvrige viltarter hvor det brukes halvautomatisk rifle er det ikke tillatt å bruke mer enn to skudd i magasinet og ett skudd i kammeret.

Her ser du en hagle. Hvilken del på hagla peker pilen på?

Tore Andestad

Pilen peker på kammeret, eller mer presist patronkammeret. Når hagla er klar til skudd ligger patronen inne i kammeret. Det er mye solid stål rundt patronen og bak patronen. Når tennåla antenner kruttet i patronen, kan eksplosjonen bare utvide seg inn i løpet. Da dytter trykket hagleladningen ut gjennom løpet med ca 400 meter i sekundet.

Hva er dette?

Tore Andestad

Det er en ekspandert kule. Rundt kula er det kobber og inni er det bly. Kula er laget slik at den trykkes sammen og utvider seg i diameter til en soppform når den treffer dyret. Da lager den en større sårkanal i dyret og da dør det fortere. Kula kan og ekspandere om den treffer en kvist eller strå. Da kan den forandre retning, og den trenger ikke så langt inn i dyret. Det blir ofte skadeskyting.

Her ser du kuler. Hva brukes de til?

Tore Andestad

Den ene kula er helmantlet, det vil si at kobberet og dekker tuppen. Den andre har bly i tuppen. Når den treffer dyret eller en kvist, utvider den seg i en soppform og har bedre drepeevne. Helmantlete kuler kan brukes til småviltjakt men ikke stil storviltjakt. Ofte brukes de bare til øvelsesskyting. Ekspandere kuler kan brukes til storviltjakt og småviltjakt. Bly i ammunisjon blir trolig forbudet i løpet av de neste par år.

Hvem bestemmer om du får kjøpe våpen?

Tore Andestad

Du må søke politiet for å få kjøpe. Da får du et våpenkort som du må ha med på jakt.

Hvorfor kan du ikke bruke treningsammunisjon til storviltjakt?

Under jakt på storvilt er det ikke tillatt å benytte kuler og ammunisjon som er laget for trenings- og konkurranseskyting.

Hvordan skal du transportere våpen i bil?

Våpna skal ikke være lett tilgjengelige. De skal fortrinnsvis være tildekket i bagasjerommet. Lås bilen om du forlater den. Ta gjerne med en vital del. Det skal ikke være ammunisjon i våpen under transport.

Hvilket haglekaliber er mest vanlig?

Tore Andestad

Hagler kan ha ulikt kaliber. Innvendig diameter i løpet avgjør kaliberet. Den lengste patronen på bildet er kaliber 10, og den andre er kaliber 12. Kaliber 12 er det mest brukte kaliberet i Norge. En del bruker kaliber 20 som er et litt mindre kaliber. Noen hagler har kaliber 16, men de ofte av eldre fabrikat.

Hvilke riflekalibere er mest brukt i Norge?

Tore Andestad

Kaliberne 30.06, 308 og 6.5x55 er det tre mest brukte. Alle disse kalibrene er godkjent for storviltjakt. De siste årene har 6.5x55 blitt mer populær. Til disse kaliberne får du og patroner beregnet for småviltjakt. Noen velger kraftigere kaliber enn dette. Kraftigere kaliber krever mye mer øvelsesskyting før de treffer like godt som med for eksempel. 6.5X55. Patronene på bildet er 30.06 og 22.LR (salonggevær).

Hvem bestemmer hvilken størrelse det skal være på haglene du bruker?

Det bestemmer jegeren selv. Det er viktig at du bruker så grove hagl du kan, samtidig som du har tilstrekkelig dekning i dødelig området på viltet. Bruker du hagle mot villsvin, er det bare lov å bruke fyllingskule/slugs.

Her ser du et sluttstykke på en boltrifle. Hvilken funksjon har hullet pilen peker mot?

Tore Andestad

Sluttstykket har forskjellige deler som er viktig for riflas funksjon. Bakerst i en patron finner du tennhetta. Tennåla farer fram når du trykker på avtrekkeren og antenner kruttet i patronen. Tennåla kommer ut gjennom dette hullet. Flata rundt hullet kalles patronleiet. Baksiden av patronen ligger der når sluttsykket er montert og lukket.

Stilles det krav til personlig egnethet for å få kjøpe våpen?

Tore Andestad

Har du voldssaker hos politiet, rusvansker eller store psykiske vansker kan politiet nekte kjøpstillatelse. Politiet kan seinere inndra våpentillatelsen med samme begrunnelse.

Hvilken type hagle er dette?

Vi har ulike type haglmekanismer. Det vanligste er brekkhagler. Men hagla på bildet er en pumpehagle. De er lite brukt. Pumpehagler har ett løp og et magasin. En tømmer og lader hagla ved å dra (pumpe) forskjeftet fram og tilbake langs løpet. Du kan ikke ha flere enn to patroner i denne hagla selv om magasinet har plass til flere.

Hvorfor er det en strikk på denne boltrifla?

Tore Andestad

Når du ikke er i aktiv jakt skal sluttstykket være åpent slik at du selv og andre kan se at det ikke kan gå av et skudd. Det kan gjelde på transportetapper, i pauser eller når du møter andre mennesker. En sjeldent gang kan sluttstykket ramle ut og forsvinne. Ofte skrangler et sluttstykke som er åpent mens det står i geværet. Fester du sluttstykket med en strikk til kolbehalsen vet du at det blir der og at det ikke skrangler.

Hvorfor er det stukket et papirark under løpet på rifla?

Tore Andestad

Rifleløpet vibrer når kula går ut løpet. Kommer da løpet borti noe, vil kula bli slengt litt til siden. Det kan da bli et bom eller skadeskudd. Derfor er det viktig at løpet ikke tar borti skjeftet på våpenet. Det kan du kontrollere ved å dra en papirlapp mellom løpet og skjefte. Det skal du kunne dra helt fram til kammeret.

Hva skjer på bildet?

Tore Andestad

Dette er munningen på ei dobbeltløpet hagle. I munningen på hagla er det frest inn gjenger. I disse gjengene kan en skru inn choker for å justere spredningen på haglene.

Er dette en "linksrifle"?

Tore Andestad

Det er laget rifler tilpassa venstrehendte. De kalles "Linksrifler". Du ser at skytteren har geværet mot høyre skulder. Da er ikke dette en linksrifle. Det er en boltrifle.

Hva kalles denne delen på et våpen?

Tore Andestad

Det er sikring som ligger oppe på kolbehalsen. Denne løsningen er mest brukt på hagler. Du dytter sikringen framover, og da går skuddet når du trykker på avtrekkeren. Denne sikringen kan og kombineres med løpsvelger. Da valger du løp ved å dytte den til siden.

Bildet viser en del av ei hagle. Hva ser vi?

Tore Andestad

Her er løpet med kammeret plukket vekk. Du ser bakover mot kolben. Den runde horisontale flaten er der baksiden av patronen ligger an mot, når hagla fyres av. Midt i den flaten ser du et lite hull. Det er der tennåla kommer ut og antenner fenghetta i patronen. Området du ser kalles patronleiet.

Hvilken jakt kan du bruke dette våpenet til?

Våpenet er trolig et halvautomat gevær laget for militær bruk. Halvautomater eller helautomater av militær type er ikke lov å bruke til jakt i Norge. Enkelte halvautomater laget for jakt er lovlig å jakte med. Det er blitt vanskeligere de siste årene å få kjøpe halvautomater.

Er dette en hagle beregnet for høyrehendte ellet venstrehendte (linkshagle)?

Tore Andestad

Kolben på en hagle er oftest bøyd litt til høyre for å passe til høyrehendte. Men mange hagler kan bestilles til venstrehendte. Da er kolben bøyd litt til venstre.

Hvor mange patroner kan du ha i hagla når du jakter.

Tore Andestad

Pumpehagler og halvautomater har vanligvis plass til mer enn to patroner. I Norge er det ikke tillatt å ha mer enn to patroner i hagla under jakt.

Hvordan steller du våpenet etter at du har skutt med det?

Tore Andestad

Tørk av treverket og stålet. Et par ganger i løpet av høsten har du treolje på treverket. Ha litt olje eller rensemiddel på en pussesnor eller pussefille. Dra denne gjennom løpet et par ganger fra kammerenden til munningen. Vær forsiktig med å ha olje inn i geværets indre mekanismer. Oljen kan over tid størkne og i kaldt vær får du funksjonssvikt.

Hva kalles mekanismen i dette geværet?

Dette er et bøylerepetergevær. På engelsk kalles de lever action. Håndtaket under brukes til å tømme og lade geværet. Våpnene er ofte brukt i gamle westernfilmer. Det er en svak og litt upresis mekanisme som egner seg best i lettere kaliber.

Hva brukes dette til?

Dette er et solid feste for å montere et kikkertsikte på et gevær. Det fins ulike typer feste. Det er svært viktig at de er solide slik at de ikke endrer treffpunktet på rifla om kikkerten får en smell. Om riflekikkerten flytter seg en millimeter blir det store endringer i treffpunktet på hundre meter.

Hva kalles denne delen av geværet?

Tore Andestad

Dette er løpet. En rifle har oftest ett løp, men brytvåpen har noen ganger flere løp. Det kalles ofte kombi eller drilling.

Hva heter den delen av hagla som pila peker på?

Tore Andestad

Den delen heter forskjeftet. På brythagler er forskjeftet lett å ta av. Ved å løsne forskjeftet er det lett å plukke løpet og skjeftet fra hverandre.

Hvor stor anslagsenergi kreves for riflepatroner til jakt på rådyr, jerv, gaupe og bever?

Tore Andestad

Under jakt med rifle på rådyr, bever og gaupe eller felling av jerv og gaupe skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil og anslagsenergien skal være minst 980 joule (100 kgm) målt på 100 meters avstand, E100.

Hvordan får du kjøpt ammunisjon til våpenet ditt?

Du har lov til i kjøpe ammunisjon til de våpnene du har på våpenkortet ditt. Du viser våpenkortet til butikken. Butikken må føre en liste over alle som kjøper ammmunisjon. Den skal brukes til kontroll av myndighetene.

Til hvilken type jakt i Norge er dette våpenet godkjent?

Dette er en armbrøst. I Norge kan du bare bruke rifle og hagle med kruttladning til jakt. I andre land kan du bruke bue, luftvåpen og handvåpen (pistol og revolver).

Hvorfor eksploderte hagla på videoen?

Hagla på videoen har fått løpet stukket i myra. Når den avfyres, øker trykket så mye at hagla eksploderer. Det er bra ingen holdt i denne hagla. Pass derfor på at våpenet ditt har fritt løp. Sjekk gjerne både før du begynner jakta og undervveis i jakta. På dager med snø bruker mange litt frysetape over munningen.

Hvilken type våpen ligger her?

Tore Andestad

Dette er en kombi. Øverste løpet er et hagleløp og det nederste er et rifleløp. Du ser på hvordan våpenet ligger at det er brytvåpen. Her er det brukt i kombinert rype og harejakt i Finnmark. En kombi kan ha to avtrekkere, en til hagleløpet og en til rifleløpet. De leveres og med en avtrekker og en bryter der en velger hvilket løp som skal avfyres først.

Hva skjer med skytteren når skuddet går?

De fysiske lover er slik at når kula går ut av geværet, går geværet bakover med samme kraft som kula har framover. Dette kalles rekyl. Med litt skytetrening tåler du rekylen bra. Kraftige kaliber gir mer rekyl. Lette gevær gir mer rekyl. Når geværet er rett plassert mot kroppen reduseres rekylen.

Hvordan skal du oppbevare våpen hjemme?

Våpenet eller en vital del (en del som er nødvendig for å kunne fyre av våpenet) skal normalt oppbevares i et godkjent våpenskap der du har bostedsadresse. Du kan oppbevare våpen på et annet bosted som du leier eller eier. Da må du først varsle politiet.

Hvorfor er det frest riflinger inni løpet på ei rifle?

Tore Andestad

I det kula forlater hylsa griper riflingene i løpet tak i den og får den til å rotere rundt sin egen akse samtidig som den beveger seg mot målet med ca 800 meter i sekundet. Denne rotasjonen gjør at kula treffer mer presist. Hagler har vanligvis glatt løp innvendig.

Hva er minste tillatte kulevekt for jakt på elg, hjort og villrein?

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin eller muflon, og ved felling av ulv og bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil. Minste tillatte kulevekt er 9 gram (138,9 grain) for kuler med mantel og blykjerne og 7,8 gram (120 grain) for blyfrie kuler.

Hvilken type hagle er dette?

Dette er en halvautomat hagle. Du fyrer et skudd, og våpen kaster automatisk ut tomhylsa og drar deretter inn en ny patron i kammeret og låser. Du trenger bare å dra i avtrekkeren for hvert skudd. Halvautomater trenger litt mer vedlikehold enn brekkhagler.

Hva er den beste retiklen i et kikkertsikte?

Det fins en lang rekke retikler i riflekikkerter. Det kan være varianter av streker, prikker og lyspunkter. I de senere år er det blitt vanlig med et siktekors med et rødpunkt i midten. En rødprikk kan gjøre at du finner siktepunktet litt fortere. Ellers bør en velge ut fra hvilken jakt en skal drive og hva en trives med.

Hvilken del av rifla peker pilen på?

Tore Andestad

Dette er en boltrifle. Da ligger hendelen for sikring av geværet oppe og på siden av geværet. De fleste gevær har tre stillinger på sikringa. Når sikringa er trukket helt mot deg, er sluttstykket og avtrekkeren låst. I midtre stilling er avtrekkeren låst men sluttstykket kan åpnes for tømming og lading. I framre stilling kan du trekke av og åpne sluttstykket.

Hvorfor bruker noen lyddemper på geværet?

Lyddemper er blitt vanligere på storviltrifler de siste årene. Lyddemper blir skrudd inn på munningen på rifla. Geværet blir da vanligvis litt lengre og tyngre. Fordelene er at demperen reduserer både lyden, rekylen og munnigsflammen. Lyden kommer vanligvis under grensen for det som kan skade hørselen. Men det beste er å bruke øreklokker dersom en skal skyte flere skudd. På videoen ser du at riflas treffpunkt endres når du har på eller tar av lyddemperen.

Eksploderer krutt?

Tore Andestad

Krutt eksploderer ikke, det brenner med stor hastighet. Dersom du stenger inne krutt, for eksempel i en patronhylse og slipper inn en gnist, så brenner kruttet så raskt at det blir en eksplosjon.

Hva heter den delen av sluttstykket som pila peker på?

Tore Andestad

Når du trekker av skuddet er sluttstykket låst i framre stilling. Kula farer da framover med nær 900 meter i sekundet. For å hindre at sluttstukket farer bakover mot fjeset ditt i like stor fart, må det låses fast i kammeret. Dette er en av låseklakkene som hindre sluttstykket å komme bakover. De ulike geværfabrikatene kan ha ulikt antall låseklakker.

Her er et bilde fra sist i hjortejakta. Hvilken type våpen er det?

Tore Andestad

Dette er en boltrifle. Boltrifler er den vanligste rifletypen i Norge. De er driftssikre og generelt presise.

Hva ser du på bildet?

Når riflekikkerten har fått et slag, må du testskyte rifla for å sjekke om treffpunktet har endret seg. Det samme må du gjøre om du skifter ammunisjonstype. Da må siktekorset stilles opp-ned, eller høyre - venstre for å flytte det dit rifla treffer. På en riflekikkert er det to stilletårn der du kan justere siktekorset. Vanligvis vil siktekorset flytte seg 1 cm på hundre meter om du stiller ett klikk på tårnet.

Hvilken del peker pila på?

Tore Andestad

Pila peker på avtrekkerbøylen. Den skal bidra til at du ikke drar i avtrekkeren ved et uhell. Avtrekkerbøyler er ofte laget av plast.

Hva heter den delen av sluttstykket som pila peker på?

Når skuddet har gått, hever du sluttstykket og drar det bakover. Da tar sluttstykket med seg tomhylsa og kaster den ut av geværet. Denne hylseutdrageren er fjærbelastet og går inn i et spor bakerst i patronhylsa.

Hva er en systemrifle?

En systemrifle er en rifle med utskiftbare løp. Du kan ha flere rifleløp, et kombiløp et dobbelt hagleløp eller lignende til samme våpenet. I lovverket regnes dette da som et våpen.

Hva er forsvarlig skuddavstand med hagle?

Tore Andestad

Du må ha tilstrekkelig med hagl i dødelig område. Skyter du på lengre avstand, sprer haglene seg så mye at du bare ender med skadeskyting. Testskyt hagla mot dødelig område på et rype. Resultatet blir trolig at du ikke bør skyte på lengre avstand enn 20 meter.

Hvilken del av rifla peker pilen på?

Tore Andestad

Pilen peker på avtrekkeren. Avtrekkeren er fjærbelastet og på mange rifler kan en stille trykket som skal til før skuddet går.

Hvilken type ammunisjon er dette?

Dette er hagleammunisjon med en blykule inni. Denne typen ammunisjon har ulike navn, slugs, brennecke, sabot. De er bare lovlig å brukepå jakt etter rådyr og villsvin. Det er en lite presis ammunisjon.

Hva er det minste kaliberet som er godkjent for jakt på elg, hjort og villrein?

Tore Andestad

Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin eller muflon, og ved felling av ulv og bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil. Minste tillatte kaliber er 6,5 (.264″/6,71 mm).

Bør du kjøpe inn blyhagl til jakt?

Tore Andestad

Blyhagl er giftig for folk og dyr. Etter 2023 vil blyhagl trolig bli forbudt til mange typer jakt i hele EU.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.