Eksamenstrim Kapittel 5 fugler

Hvilken kråkefugl er dette, og er den jaktbar?

Dette er en nøttekråke. Den fins fåtallig i deler av Norge. De spiser mye hasselnøtter, og lagrer for vinteren. Det har vært mest av arten i Trøndelagsområdet. Enkelte år kan det komme en invasjon av fugler fra øst.

Hvor finner du jerpa?

Jerpa finner du i hovedsak i barskoger på Østlandet og opp til Trøndelag. Liker skog med en del løvtrær, gjerne i bekkedaler. Jerpa er den minste blandt skogshønsene. Fargene gjør at den ikke kan forveksles med de andre artene. Den er mindre sky enn andre skogshøns.

Hvilke av svaralternativene inneholder bare hønsefugler?

Tore Andestad

Hønsefugler er fellesnavn på skogsfugl (tiur, røy orrhøne, orrhane , lirype, fjellrype og jerpe) , fasaner, vakteler og rapphøns. Hønsefugler har en tung kroppsbygning og korte vinger. Det høres ofte godt når de letter. De har kraftige bein og nebb som brukes til å finne føde. De er raske og springer gjerne på bakken. Hønsefuglene er regnet for å være god mat. De spiser mest bær, knopper og blader. Kyllinger spiser en del innsekter.

Kan du ta feil av tiur og orrhane?

Tore Andestad

Fuglen på bildet er en tiur fotografert nedenfra. Den hadde slått seg til i en hage i nabobygda. Det var spilltid og da blir noen tiurer hormonforstyrret og dukker opp de merkeligste steder. Både tiur og orrhane er svarte og i motlys er det vanskelig å se detaljer. Tiuren veier nær 5 kilo og orrhanen i overkant av ett kilo. Sjansene er derfor små for at du ikke klarer å skille de fra hverandre.

Hvilken fugl ser du på bildet?

Tore Andestad

Bildet viser storskarv. Den er jaktbar og en utrolig god dykker og fiskefanger.

Hva ser du på bildet?

Tore Andestad

Dette er avføring fra storfugl. Avføringen fra orrfugl ser lik ut, men er mindre. Vinterstid spiser storfuglen mye furubar og de finner du igjen i avføringen. Både storfugl og orrfugl kan ha trær de er jevnlig innom for å beite. Under slike trær finner en ofte mye avføring fra fuglene.

Denne fuglen trives i nærheten av folk og hager. Hva heter den?

Tore Andestad

Dette er en svarttrost. Den er fredet og kjent for sin mollsstemte kveldssang. Ser du at fuglen har en merkering på ene foten?

Hvilken fugl ser du her?

På filmen ser du ei rypehøne som følger med meg, samtidig som hun sender varselrop til kyllingene som hjemmer seg i nærheten. Det er filmet i juni. Når det kommer folk kan rypene velge å flykte (fly) eller de kan hjemme seg vekk (trykke). Noen ganger velger de å holde øye med deg utenfor skuddhold. Da har de bedre kontroll. Denne rypehøna har kyllinger og det gjør at hun blir for å ta vare på de.

Hvilke fugler er det på bildet?

Bildet viser kråke og ravn. Ravnen er en god del større enn kråka, er svartere og høres helt annerledes ut. Begge har lang jakttid.

Hvilke kråkefugler ser du eller hører du på videoen?

På videoen ser eller hører du kaie og kråke. Kaia er vesentlig mindre enn kråka og er svartere enn kråka. Kaia er fredet.

Hvilke trostefugler er jaktbare?

Tore Andestad

Nå (2022) er bare gråtrosten jaktbar. Den fins over hele landet, og mest rundt kulturlandskapet. Smaker godt, men veier ikke mer enn 100 gram. Om høsten kan strore flokker trekke opp i fjellet for å pise bær. Svikter rypejakta, så kan noen gråtroster være en god trøst.

Hvilken fugl er dette, og hvor kan den jaktes?

Strorskarv. Vi har en litt mørker og mindre skarv (toppskarv)som kan jaktes nord for Trondheimsfjorden. Storskarven har ulik jakttid i ferskvann og i saltvann. Jakttidene er forskjellige om det er voksne fugler eller ungfugler. Skarven er en utrolig rask svømmer under vann. Den kan dykke ned til 50 meter på jakt etter fisk. som kan dykke

I Norge har vi lirype og fjellrype. Hva er forskjellen på dem?

Tore Andestad

Bør du jakte enkeltbekkasin?

Enkeltbekkasin er jaktbar, men forveksles lett med dobbeltbekksin og kvartbekkasin. Den veier bare ca hundre gram og da blir det lite mat av en fugl. Den lever i myr, eng og beiteområder i det meste av landet. Spiser for det meste mark, frø og innsekter.

På bildet ser du to kråkefugler. Hvilke?

Bildet viser nøtteskrike og kaie. Nøtteskrike er jaktbar, det er ikke kaia. Kaia er vesentlig mindre enn en kråke. Vi har en fredet kråkefugl som heter nøttekråke. Nøttekråka har ikke nøtteskrikas skarpe farger. Den ligner mer på en kraftig stær.

Du skal jakte orrfugl seint på høsten. Er det best å leite i barskog eller i bjørkeskog?

Sent på året finner du orrfuglen mest i nærheten av bjørkeskog. De sitter noen ganger oppe i en bjørk og spiser frø. Storfuglen er mer en barskogsfung som spiser en god del furunåler om vinteren. Men storfuglen fins og i blandet barskog og lauvskog.

Hvilken av skogshønsene er dette?

Tore Andestad

Fuglen på bildet er en røy. Den kan være vanskelig å skille fra en orrhøne. Røya har rustbrunt bryst, er vesentlig større og har avrundet hale. Du har dårlig tid når en brunspraglet fugl kaster seg opp fra lyngen og bakser med vingene. Røy og orrhøne har samme jakttid og da kan du artsbestemme etter at fuglen er skutt. Noen ganger kan grunneier bestemme at du bare kan skyte en av artene. En rekke rovfugler kan i travelheten ligne på røy og orrhøne. Rovfugler kommer seg lettere på vingene og de er fredet.

Hvor fins det fasan i Norge?

Fasan hører hjemme lengre sør. Det fins noen fasaner i hovedsak rundt Oslofjorden. Mange av disse blir oppdrettet og satt ut for jakt og trening av fuglehunder. Det vurderes nå forbud mot utsetting av fasaner.

Her er to fugler du trolig kjenner Hvilke?

Tore Andestad

Du ser to skjærer og en stokkandhann. Begge artene trives nær folk, og er sammen på steder der folk mater fugler.

Hvilken gruppe fugler hører rugda til, og hvor finner du den?

Rugda er en liten vader. Den er tettere og mer kompakt bygd enn de andre vaderne. Nebbet er rett. Den holder seg i fuktig skog og stikker nebbet i jorda for å plukke mark og smådyr. Når bakken fryser reiser den sørover. Fins i hovedsak fra Nordland og sørover.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.