Eksamenstrim Kapittel 5 Artskunnskap dyr

Hva ser du på bildet?

Beveren bygger demning som den bor i. Demningen gjør at vannstanden øker og da kan beveren fløte stokker til bygging av demning og til mat. Beveren bor i demningen. Inngangen er under vann og demningen er svært solid. Rovdyr kommer seg ikke inn.

Hvilke jaktbare seler har vi i Norge?

Selen på videoen er en steinkobbe. Den er jaktbar. De andre jaktbare selartene er havert, ringsel og grønlandssel. De to siste jaktes i praksis bare i Nord-Norge. Når selene svømmer ,er det nesten bare hodet som er over vann. Da skal du ha god trening for å se forskjell på dem. Det kan og være vanskelig å se forskjell når de ligger på land. Haverten veier opp mot 300 kilo. Det er dobbelt så mye som steinkobben.

Hva ser du på bildet?

Tore Andestad

Det er en beverhale. Den brukes til svømming, men og til å varsle andre bevere om fare. Da klasker beveren halen mot vannflata.

Hvilket dyr er dette?

Gaupa er det eneste ville kattedyret i Norge. Det er vanskelig å forveksle den med noen andre ville dyr. Katterasen Main Coon kan ligne på en gaupeunge, men katter har lang hale.

Hvem spiser ekornet?

Tore Andestad

Ekornet er mat for rovfugler og rovdyr. Måren er rask i trærne og forfølger gjerne ekorn. Hauker og ugler kan og ta ekorn. På bakken er reven glad for å finne et ekorn.

Hvorfor klarer selene å være så lenge under vann?

Selene har mye hemoglobin i blodet. Det gjør at kjøttet blir svært mørkt på farge. Selene har og mye mer blod i kroppen i forhold til størrelse enn andre dyr.

Hva spiser grevlingen?

Grevlingen er en alteter og spiser både planter og dyr: røtter, bær, frukt og korn, smågnagere, egg og unger av fugler. Noen ganger og større dyr som rotter, piggsvin, åtsler og søppel.

Hvorfor blir det skutt ekorn?

Tore Andestad

Vi vet ikke hvorfor ekornet blir jaktet i dag. Det veier ca 400 gram, men spises ikke. Før i tiden var pelsen verd mye. Ekornskinnet ble kalt gråverk. I dag blir ekornet trolig skutt for pelsen eller for spenning? Kanskje noen bruker pelsen til malingspensler eller til laksefluer?

Hvordan ser du forskjell på mår, mink, oter og røyskatt.?

Alle dyrene i spørsmålet hører til gruppen mårdyr. Ser du dyret i trærne er det ikke mink eller oter. Oteren er vesentlig større enn måren og glattere i pelsen. Røyskatten er mindre enn måren og er hvit på undersiden i sommerpelsen. Røyskatten er hvit om vinteren med svart haletipp. Måren har en lys strupeflekk. Minken kan ligne på ilderen, men denne er skjelden og lysere på fargen.

Hva spiser måren?

Måren er en god klatrer og jakter gjerne ekorn. Den kan spise åtsler, men jakter i hovedsak smådyr og fugler. De fleste mår jaktes med felle, men noen skytes for skjellende hund.

Hvor i landet finner du rødreven?

Tore Andestad

Her passerer rødreven et av viltkameraene mine. Reven er utrolig god til å tilpasse seg. Derfor finner du den over hele landet, fra nord til sør, og fra høyfjellet til fjæra.

Hvor mange bjørner har vi i Norge?

Det er Stortinget som har bestemt hvor mange bjørner vi skal ha i Norge. Målet er 13 ungekull hvert år. Vi deler bjørnestamme med Sverige, og der er det vesentlig flere bjørner. Svenskene har bjørnejakt. I 2020 hadde vi ca 150 bjørner i Norge.

Hvor lever minken?

Den finnes over det meste av landet, men mest langs elver, bekker, i fjæra og langs vann. Mye av føden er fisk, vannlevende smådyr, fugler mm. Den er et effektivt rovdyr og kan utryddete truete fuglearter.

Er det lov med ordinær jakt på jerv?

Jerven har ikke ordinær jakttid. Blir bestanden over bestandsmålet åpnes det for lisensjakt på avgrensete kvoter i enkelte områder. Jerv kan jaktes på åte eller med felle.

Er ulv en truet dyreart?

Ulven er truet og rødlistet i Norge. Ulven er et av de vanligste rovdyrene. I Europa (utenom Russland) fins det ca 12.000 ulver.

Hva spiser ulven?

I Skandinavia utgjør elg mer enn 95 prosent av ulvens diett, men den kan også spise rådyr, bever, grevling, hare, skogsfugl, sau, tamrein, hjort, villrein, storfe og villsvin, avhengig av hva den har tilgang til.

Hva spiser ekornet?

Ekornet spiser frø, nøtter, unge skudd og knopper, bark, blader og blomster, dessuten lav, sopp, insekter, larver og fugleegg. De leiter etter mat på bakken, men er eksperter på å finne mat i trærne. Ofte stikker de innom fuglebrett.

Hvilket dyr ser du på tegningen?

Dette er en mink. Minken har en liten lys strupeflekk. Den ble tatt inn til Norge som pelsdyr for hundre år siden. Den har rømt fra farmene og regnes som en fremmed art. Derfor har den jakttid hele året. Minken kan true en del lokale fuglebestander. Oteren er vesentlig større enn minken, og røyskatten er mindre enn minken. Røyskatten er hvit under på sommeren og hvit om vinteren.

Hva spiser bjørnen?

Bjørnen spiser både kjøtt, bær og planter. Den jakter elg, rein, sau mm. Bjørnen spiser mye bær om høsten, men og planter og røtter. I perioder spiser den mye maur.

På videoen ser du grevlinger. Hvordan ser du forskjell på den og mårhund?

Mårhunden har en karakteristisk ansiktmaske, med sorte tegninger rundt øynene. Hodet og fremre snuteparti er for øvrig lyst. Pelsen er tett og myk. Den er brun til gulbrun med mørke markeringer over og rundt skuldrene og ned langs siden. Buken er lysere, mens brystet og beina er mørke, nesten svarte. Fargene blir gjerne mørkere og pelsen tykkere om vinteren.

Hvor finner vi gaupa i Norge?

Tore Andestad

Gaupe lever i skogområder i store deler av Norge. Det er mest på Østlandet og i Midt-Norge. Den er rødlistet. Trolig har vi nær 400 gauper i Norge.

Hvilket dyr er dette?

Grevlingen kjenner du fra andre dyr på de svarte og hvite stripeene på hodet. Den lever i skogen og ofte tett på folk. Den er et nattdyr. Om dagen ligger den i hi, under terasser og lignende. Den har svakt syn. Grevlingen går i hi omkring november og hviler til våren.

Hvor stor er gaupa?

Tore Andestad

Hannene veier i snitt cirka 23 kilo, og hunnene i snitt cirka 17 kilo. Det er svært sjelden at individer veier over 25 kilo. Gaupa kan bli opptil 1,2 meter lang og veier opp mot 20 kilo. Gaupen har en kort hale med svart tupp. Hodet har lange øretufser og kinnskjegg. Beina er lange og de store pelskledde potene gjør at den kommer seg greit fram på snø.

Både bever og oter trives i vann. Hvordan ser du forskjellen.

Tore Andestad

Beveren er mye større og har flat hale. Oteren er spinklere bygd og har litt lyse felter på på hake og hals.

Hvem har vært på jobb her?

Tore Andestad

Her har beveren tatt pause i arbeidet. Treet er enda ikke fellt. Så grove gnagespor er det ingen andre dyr i Norge som lager.

Hvor finner du Bisam i Norge?

Bisam finner du bare øst i Finnmark. Den ble innført som pelsvilt til Europa og har forvillet seg inn i Finnmark. Den er ikke ønsket i Norge og har derfor jakttid hele året. Den blir opp til 3 kilo. Bisam bygger hytter som bever og lever langs vann. Skytes og fanges i felle.

Hvilket dyr ser du på bildet?

Tore Andestad

Rødbrun pels og hvit haletipp hele året! Den kjenner du. Dette er rødreven. Her er den på veg ned i hiet.

Hvilken art og hvor finner du den i Norge?

Det felles omkring 1500 bevere hvert år. De felles i hovedsak på Østlandet og Sørlandet. Det felles og noen i Trøndelag og Rogaland. Oter er fredet.

Hva spiser reven?

Reven spiser det meste,- og derfor kan den finne en plass over hele landet. I noen områder blir nær halvparten av rådyrkjeene revemat. Den spiser åtsler, søppel, slakteavfall, gnagere, hare, snegler, meitemark, fisk, fugler, fugleegg osv. Reven påvirker bestandene av en rekke dyr og fugler.

Hvilket dyr er dette?

Jerv lever i fjellområdene og nede i dalene i Norge. Stortinget har bestemt at vi skal ha 39 ynglinger av jerv i Norge. Snittet de siste tre årene (2022) er på ca 56 ynglinger. Jerven er rødlista. Den veier ca 12 kilo men kan drepe dyr som er flere ganger større enn seg selv. Jerven lagrer mat i urer og snøfonner.

Omtrent hvor mange ekorn skytes det hvert år?

Det skytes omtrent tusen ekorn. De fleste skytes i Viken Innlandet og Vestfold/Telemark.

Hvorfor jakter vi rev?

For hundre år siden var et godt reveskinn verd en månedslønn. Pelsen er fremdeles fin, men de fleste jakter rev for å gi småviltet bedre vilkår. Ofte jaktes det på åte på natta, eller med lokkefløyte. Skal en klare det, må en jakte rev over større områder og mange år. Skyter du bare et par rever, går det ikke lang tid før andre rever har tatt plassen deres.

Hvilken av beverens sanser er best?

Tore Andestad

Beverns syn er dårlig. Luktesansen er viktig for å oppdage farer på land. Hørselen er bra.

Hvor finner du mest sannsynlig måren?

Måren spiser mye hare, ekorn og smågnagere, men også insekter, frosker, egg og småfugler samt bær og sopp. Den spiser også åtsler. Den hamstrer mat til senere bruk.

Hvor finner du bjørn i Norge?

Bjørnen tar du ikke feil av. Hannbjørner kan bli opp til 400 kilo. ingen andre dyr i Norge ligner på den. Fargen kan variere fra lys blond til brunsvart. Bjørner lever stort sett hver for seg. Ungene er sammen med binna til de er nær 2 år gamle.

Er bjørnen farlig for mennesker?

Bjørnen kan være farlig for mennesker, men den jakter ikke mennesker. Påskutte bjørner og bjørner som føler seg truet kan gå til angrep. Bjørnen vil normalt trekke seg unna når det kommer folk.

På videoen ser du mårhund. Hvorfor er ikke den velkommen i Norge?

Dyret er lite kjent men er på vei inn i Norge. Her er den ikke ønsket. Derfor er det jakttid på den hele året. Mårhunden ligner litt på en kortbeint rev og er like tilpasningsdyktig som reven. Den er en generalist som spiser det meste. Den kan spre smitte og vil bli en utfordring for småviltet i Norge.

Hvor mange ulver har vi i Norge?

Det er sterke meninger for og mot ulv. Stortinget har derfor bestemt hvor mange ulver det skal være i Norge. Ulven har tidligere dødd ut i Norge, men de siste tiårene har stammen økt: Nå (2022) er det 540 ulver samlet i Norge og Sverige. Ca 54 av disse rgenes som helnorske. Ulven er fredet, men kan jaktes på lisens de årene det er flere ulver en Stortingets vedtak.

Hvordan kan du skille røyskatt fra mår, snømus og mink?

Røyskatten er vesentlig mindre enn minken og måren,og har en hvit underside. Røyskatten er hvit om vinteren med svart haletipp. Snømusa er mindre enn røyskatten og mangler svart haletipp. Minken er mye mørkere enn røyskatten. Måren har lys strupeflekk mens røyskatten er hvit under om sommeren.

Forfatter: admin

Jeg arbeider i høyskoler med fag som pedagogikk og psykologi. Jeg har jobbet med opplæring og atferdsendring for kommuner (PPT) i flere tiår. I mange år hadde jeg ansvaret for opplæring av nye jegerprøveinstruktører i Møre og Romsdal. Over en tiårsperiode har jeg forsket på jakt og jegere (Bedre Jakt prosjektene) i et samarbeid med NJFF. Mye av fritiden går med til egen jakt og organisering av jakt. Jeg jakter for det meste storvilt og småvilt i egne nærområder.