Jegerprøven Samling 1-9

Jegerprøven Samling 1-9

Samling 3.2 Plassering av poster

På bildet ser du et de vanligste drevene våre. Driverne går opp langs nordgrensen av valdet vårt og driver sørover langs Skållia. 

Posteringsjakt er en av de vanligste jaktformene. Postering kombineres ofte med driving. Andre jegere trykker eller driver dyra mot postjegerne. Hvordan skal en unngå at postjegerne skyter mot hverandre eller mot driverne?

Poster og sikkerhet.

Jakt er sosialt. Jakta blir ofte mere effektiv der flere jegere samarbeider.  Men det kan lett oppstå farlige situasjoner når mange jegere med ladd gevær er i samme område. Samarbeid om jakt krever svært klare avtaler.- og de må holdes.  Det kan ende med tragedier når jegere beveger seg inn i andres skuddsoner uten å varsle. Din sikkerhet på jakt er dine jaktvenners ansvar. Samtidig må alle jaktlag ha noen felles minimumsregler for sikkerhet. Forskrift om jakt, felling og fangst bestemmer at alle lag som jakter etter elg og hjort skal ha en jaktleder. I bildemontasjen under går vi gjennom jaktleders ansvar.

Det er mange fordeler med faste og ryddete poster. En vet hvor de andre jegerne på laget er. Driverne vet når de nærmer seg en post, og de kan varsle før de kommer fram. Naboposten vet hvor du sitter, og da vet han eller hun hvor det er trygt å skyte. Postene og vegen dit bør være merket. Postjegere som plasserer seg feil kan i verste fall være en sikkerhetsrisiko. Be om å bli fulgt på post dersom du er usikker på hvor posten er. Den som følger deg forklarer hva som er sikre skyteretninger. God postplassering er jaktleders ansvar.

Der det passer, har vi satt opp tårn. Jegeren kommer da noen meter opp i lufta, og dyra har  vansker med å lukte jegeren. Bakgrunnen blir sikker da skuddet går skrått ovenfra og ned i bakken. Ingen skudd går inn i krattet med hunder eller drivere bak. På tårna kan en sette opp faste anlegg. Det gir tryggere jegere og tryggere skudd. Tårn krever vedlikehold. Ikke gå opp i tårn som ser morkne ut. Tøm geværet før du klatrer opp i, eller ned av tårnet.

God postplassering gjør jakta mer human og effektiv.

De fleste av hjortene i Møre og Romsdal ble skutt fra post. Ofte er jaktterrengene små, og jegerne bruker de samme postene hvert år. Nær halvparten av hjortene ble felt fra poster som ikke var ryddet for kvist og kratt. Resten av hjortene ble skutt fra tårn, hytte eller faste ryddete poster.

Omkring tre av fire elgene skytes fra post. Elgen bruker ofte de samme trekkveiene over år. Mange jaktlag setter opp poster for å dekke disse trekkveiene.

Det er en fordel at postene er merket slik at gjestejegere raskt finner fram til rett post. Jegere som vaser rundt på leiting etter posten skremmer dyra..

Bilde 1  Rådyrjakt fra hytte

Jaktlaget kan rydde kvist og greiner rundt faste poster. Det må ryddes en siktsone slik at jegeren tidlig kan fastslå hvilket dyr som kommer. Posten får da bedre tid til å forberede seg på skuddet. I skytesonen er alt kratt vekk. Da kan jegeren bare konsentrere seg om å få inn skuddet i lungeområdet.

Postene må så langt mulig plasseres slik at dyret må passere med breisida til. Da er det lettere for jegeren å få et godt lungeskudd. Fast anlegg gir en bedre skytestilling og færre skadeskudd.

Bilde 2 Litt stille rydding før drevet starter

Gode poster gjør jakta sikrere

Dessverre er det slik at du ikke alltid kan stole på hjernen din. Vi har mange tilfeller der en jeger har skutt på noe han var sikker på var et dyr. La meg ta et eksempel:

En jeger fortalte at han satt i nærheten av en snauhugst for å skyte seg en rådyrbukk. Litt etter kommer en firtagger beitende skrått fra han. Han venter på breisida før han skyter, men bukken beiter seg inn bak en liten haug. Han legger geværet til kinnet og venter på at den kommer fram. Litte etter er bukken framme, fremdeles beitende men med breisida til. Han krummer forsiktig pekefingeren for å la skuddet gå, men kjenner en uro. Bevegelsesmønsteret er litt rart. Da ser han det! Det er unge i brun genser som går bøyd framover med en bærplukker. Jegeren fortalte at han kjente kaldsvetten og kvalmen komme.

Hjernen hans var så overbevist om at det skulle komme en bukk fram at den overstyrte synsinntrykket. Først etter noen sekunder korrigerte hjernen for synsinntrykket.  Kontrastfargete klær  gjør at hjernen raskere oppfatter at det er ei menneske i synsbildet. Det er derfor alle jegere må ha på seg godt synlig jakke eller hodeplagg.

Skjønner du nå betydningen av at det er åpent og oversiktlig rundt poster? Det gir hjernen og synet muligheten for samkjøring. Misforståelser korrigeres. Trolig er slike forstyrrelser årsaken til en del vådeskudd. Det er greit at du først har en siktsektor slik at du vet hvilket dyr som kommer, og kan fastslå at det er på kvoten.

Som jegere har vi og et annet problem. I en presset situasjon blir hjernen svært selektiv på hva den registrere. Vi har fullt fokus på dyret og siktepunktet. Da forsvinner en stor del av fokuset på bakgrunn! Der kan det være andre dyr eller jegere.  Det har derfor stor betydning at vi er avstresset og har oversikt når vi sitter med ladd jaktvåpen.

Høres dette rart ut? Det er utviklet en lang rekke psykologiske tester som viser at vi mennesker lager sammenhenger  som ikke fins av løse kunnskapsbiter. Eller sagt på en annen måte: Vi oppfatter ting annerledes enn de er. Og da er det farlig å sitte med ladd gevær. Gå på YouTube og søker på optiske illusjoner. Der får du se mye underlig.  Prøv og videoen «The monkey business illusion». Der får du demonstrert  at sterk fokus på noe gjør at du glipper på noe annet.

Noen grunnregler for postering på bakken eller i tårn

  • Du skal ha sikker bakgrunn. Du kan ikke skyte uten at du vet hvor kula slår ned.
  • Plasser posten slik at du får skutt mot breisida på dyret.
  • Rydd posten før jakta slik at du har fritt skuddfelt.
  • Bestem deg for hva som er sikre skuddretninger og skuddavstander med en gang du har satt deg.
  • Ikke flytt deg fra posten før du får lov fra jaktleder.
  • Bruk rød caps eller vest på post. Hjorteviltet har dårlig fargesyn. Unngå hvitt eller blått.

Du får lære mer om poster og drivjakt på Samling 7

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *